Loading…
avatar for Heidi Lundeberg

Heidi Lundeberg

Daglig leder i Latin-Amerikagruppene og leder av Handelskampanjen.

My Speakers Sessions

Friday, November 2
 

2:30pm CET

Handelsavtaler som er bra for klimaet, kvinner og matsikkerheit - kva kriterie må ligge til grunn? (20) Torghjørnet

4:30pm CET

 
Sunday, November 4
 

12:00pm CET