Loading…

Sign up or log in to bookmark your favorites and sync them to your phone or calendar.

Klima - miljø - mat [clear filter]
Friday, November 2
 

9:00am CET

Film: Chasing Ice, Jeff Orlowski, USA 2012

Chasing Ice er en spektakulær film som må sees på et stort lerret. Filmen er både utrolig vakker og forferdelig skremmende på samme tid.

I 2005 ble fotograf James Balog sendt på oppdrag i Arktis for National Geographic for å dokumentere issmeltingen. Han var i utgangspunktet kritisk til graden av klimaendringer og til klimaforskningen. Disse bekymringene ble imidlertid helt overkjørt av de massive og enormt raske endringene han observerte da han begynte å fotografere.

Balog startet etterpå opp Extreme Ice Survey, et prosjekt for å dokumentere issmeltingen over tid. Filmen skildrer hvordan Balog sammen med et team av mennesker plasserer ut en rekke kameraer for å ta intervallbilder av isbreer på Grønland, Island og i Alaska over en periode på tre år, for å dokumentere de enorme endringene. Vi får så se sammensatte sekvenser av fotografiene som er tatt.

Resultatet er en skremmende og massiv dokumentasjon av issmeltingen i Arktis. Du har aldri før sett issmeltingen dokumentert på denne måten.

Filmen har vunnet priser på Sundance Film Festival 2012, Full Frame Film Festival 2012, Hot Docs Film Festival 2012, SXSW Film Festival 2012 og en rekke andre festivaler.


Friday November 2, 2012 9:00am - 10:30am CET
Filmens hus

10:00am CET

Fiskeripolitikk - Norge som sjømatkjempe (8)

Norge er verdens nest største eksportør av fisk. Dette gir oss et stort ansvar. Rundt årsskiftet skal regjeringen komme med en stortingsmelding om hvordan Norge skal bli verdens fremste sjønasjon. Hvordan sikrer vi at norsk fiskeripolitikk ikke ødelegger for fiskere i Sør og havets økosystem?


Speakers
avatar for Harald Sakarias Hansen

Harald Sakarias Hansen

Leder av Spire og sekretær for Handelskampanjen. Han er i tillegg kampanjeleder for Spires kampanje "Fisk for folket".


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Klima - miljø - mat

10:00am CET

Klimaforhandlingene på 1-2-3 (6)

Lurer du på hvordan det foregår når verdens ledere forhandler om fremtida? Dette møtet gir en innføring i FNs internasjonale klimaforhandlinger og forventningene til neste klimatoppmøtet i Doha.


Speakers
avatar for Ola Skaalvik Elvevold

Ola Skaalvik Elvevold

Naturvernforbundet
avatar for Karine Hertzberg

Karine Hertzberg

Seniorrådgiver i Miljøverndepartementet


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter
  Klima - miljø - mat

12:30pm CET

The Arctic is hot. People and nature (10)

Europakartet er snudd opp ned. Havet stiger og fiskebestandene rykker nordover. Det gjør også gruveselskapene, oljeriggene, PR-industrien og miljøbevegelsen. Hvem har mulighetene og hvem har utfordringene? Og hvordan møter folk og samfunn i nord den nye tiden? For første gang i globaliseringskonferansens historie settes Arktis på dagsorden.


Speakers
avatar for Bente Aasjord

Bente Aasjord

Spesialrådgiver i Fagforbundet
avatar for Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Utenriksminister
avatar for Aili Keskitalo

Aili Keskitalo

Leder Norske Samers Riksforbund
avatar for Aase Refsnes

Aase Refsnes

Arktisk rådgiver i Naturvernforbundet
avatar for Lindis Sloan

Lindis Sloan

Seniorrådgiver KUN (Senter for kunnskap og likestilling)


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus

2:30pm CET

Global motstand mot genmodifisering av matfatet (26)

GLOBAL MOTSTAND MOT GENMODIFISERING AV MATFATET

Seminaret vil gi en enkel og grundig introduksjon til hva genmodifiserte organismer (GMO) er, hvordan dagens GMOer er en trussel mot miljøet og brukes av storselskaper som Monsanto til å få økt kontroll over matfatet. Ordstyrer: Lene Liebe Delsett, fagrådgiver, Naturvernforbundet

GMO på 1-2-3
Enkel innføring i hva GMO er og situasjonen i Norge Kathrine Kleveland, leder av Norges Bygdekvinnelag og koordinator for Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Hvem skal eie såfrøet?
Kortfilm om genmodifiserte organismer i landbruket med samtale mellom den amerikanske bonden David Runyon og den norske bonden Amund Spangen. Ingrid Melkild, seniorrådgiver, Bondelaget.

Golden Rice – genmodifisert ris i Asia
Kan genmodifisert ris bøte på problemet med vitamin A mangel? Presentasjon av Greenpeaces kampanje Golden Rice – Golden Lies i Asia Truls Gulowsen, leder, Greenpeace Norge

GMO-mat snart godkjent i Norge? Fire GMOer ligger til vurdering hos regjeringen. Hvilke ulike hensyn veies nå mot hverandre? Casper Linnestad, seniorrådgiver, MiljøverndepartementetSpeakers
avatar for Lene Liebe Delsett

Lene Liebe Delsett

Fagrådgiver i Naturvernforbundet
TG

Truls Gulowsen

Leder Greenpeace Norge
avatar for Kathrine Kleveland

Kathrine Kleveland

Leder av Norges Bygdekvinnelag og koordinator for Nettverk for GMO-fri mat og fôr
CL

Casper Linnestad

Seniorrådgiver, Naturvernforbundet.
IM

Ingrid Melkild

Seniorrådgiver, Bondelaget.


Friday November 2, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Møterom 3

2:30pm CET

Handelsavtaler som er bra for klimaet, kvinner og matsikkerheit - kva kriterie må ligge til grunn? (20)

Omsynet til likestilling, miljøet og matsikkerheit kjem ofte i bakgrunnen når nye handelsavtaler på mat skal inngåast. Kva kriterie bør ein legge vekt på for å ta større omsyn til desse verdiane?


Speakers
BB

Brita Brekke

Arbeider i Latin-Amerikagruppene og sitter i handelsutvalget til Spire. Hun har tidligere jobbet i Bygdekvinnelaget og vært ansvarlig for Spires arbeid med landran.
avatar for Arild Hermstad

Arild Hermstad

Fremtiden i våre hender
avatar for Heidi Lundeberg

Heidi Lundeberg

Daglig leder i Latin-Amerikagruppene og leder av Handelskampanjen.
avatar for Alberto Villareal

Alberto Villareal

Var med å grunnlege REDES (Friends of the Earth Uruguay). Han har arbeidet mye med miljø- og utviklingsspørsmål og er regionskoordinator for Friends of the Earth internasjonale program på handel, miljø og bærekraft og Latin-Amerikakoordinator for Food and Water Watch. Han... Read More →


Friday November 2, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Klima - miljø - mat

2:30pm CET

Hva lags revolusjon trengs for å stoppe den globale oppvarmingen? (19)

Det fins kun to tenkelige alternativer for hvordan utslippskurven globalt og nasjonalt kan snu så raskt som klimavitenskapene krever: en grønn industriell revolusjon, eller en økologisk sosial revolusjon.


Speakers
avatar for Beate Sjåfjell

Beate Sjåfjell

Concerned Scientists Norway
avatar for Andreas Ytterstad

Andreas Ytterstad

Concerned Scientists Norway


Friday November 2, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter
  Klima - miljø - mat

6:30pm CET

Hver dråpe teller – energi og vannsikkerhet i et endret klima (31)

Rapportlanseringen belyser hvordan klimaendringer påvirker tilgangen til vann, og tilpasningsstrategier. Flere caser vil synliggjøre konsekvensene av klimaendringene på landbruk i utviklingsland, så vel som ulike tilpassnings- og omstillingsstrategier som blir benyttet. Det tar særlig opp forbindelsen mellom vannsikkerhet og matsikkerhet.


Speakers
avatar for Harald Sakarias Hansen

Harald Sakarias Hansen

Leder av Spire og sekretær for Handelskampanjen. Han er i tillegg kampanjeleder for Spires kampanje "Fisk for folket".
avatar for Maren Olene Kloster

Maren Olene Kloster

Styremedlem i FIVAS
avatar for Christoffer Ringnes Klyve

Christoffer Ringnes Klyve

Leder for utenlandsavdelingen i Utviklingsfondet
LM

Lisetta Marie Trebbi

Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet, seksjon for klima, global helse og bærekraftig utvikling


Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter
 
Saturday, November 3
 

10:00am CET

Hvordan sikre nok mat til alle - løsninger i landbruket (39)

Nesten 1 milliard mennesker sulter selv om det produseres nok mat. Hvordan bør mat produseres og fordeles slik at alle kan spise seg mette?


Speakers
avatar for Elin Ersdal

Elin Ersdal

Norfund
avatar for Hege Hertzberg

Hege Hertzberg

Utviklingspolitisk direktør
avatar for Kristin Kjæret

Kristin Kjæret

FIAN Norge
avatar for Andrew P. Kroglund

Andrew P. Kroglund

Informasjonssjef, Utviklingsfondet
avatar for Sven Arne Lie

Sven Arne Lie

Forsker og forfatter av boka "En nasjon av kjøtthuer".
avatar for Sarojeni V. Rengam

Sarojeni V. Rengam

Administrerende direktør for Pesticide Action Network (PAN)
BV

Bruna Valsoler

Aktivist fra de jordløses bevegelse (MST) i Brasil.


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am CET
Sal D
  Klima - miljø - mat

2:30pm CET

Cowboy og indianer - norsk frihandel i lovlause Honduras (51)

Kva er følgjene av frihandel og utenlands investeringar i land som Honduras? Norge forhandlar frihandelsavtale med landet som er mest kjend for menneskerettsbrot.


Speakers
CA

Carlos Amador

Leiar av miljøorganisasjonen Comite Ambientalista Valle de Siria. Dette er ein lokal miljøorganisasjon i Valle de Siria etablert av dei lokale lærarane, som arbeider for opprydding i forrureiningane etter den Gold Corp eigde gruva.
BM

Betty Matamoros

Var internasjonal talskvinne for motstandsfronten etter statskuppet i Honduras i 2009 og vart internasjonal talskvinne for den rørsla som har valt ein ikkje-parlamentarisk strategi etter at mostandsfronten vart fraksjonert.


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Klima - miljø - mat

2:30pm CET

Hvordan kan vi skaffe 100.000 grønne arbeidsplasser? (53)

Søppelsortering, bedre sykkelstier, bilfrie sentrum. Det finnes mange gode klimatiltak. Men uten at energiproduksjonen blir utslippsfri kommer vi likevel til kort. Hvordan kan Norge spille en rolle i å skape det fornybare samfunn?


Speakers
avatar for Lene Liebe Delsett

Lene Liebe Delsett

Fagrådgiver i Naturvernforbundet
avatar for Ingunn Gjerstad

Ingunn Gjerstad

Sekretær i LO i Oslo
avatar for Marius Holm

Marius Holm

Daglig leder i miljøstiftelsen ZERO.
avatar for Silje Lundberg

Silje Lundberg

Leder i Natur og Ungdom
avatar for Ann Ørjebu

Ann Ørjebu

Leder av Industri Energis ungdomsutvalg


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus

2:30pm CET

Ikke nevn militæret! (52)

Krig og militarisme skaper store miljøødeleggelser, fra giftige og radioaktive våpen, til betydelige CO2-utslipp og storforbruk av ressurser og landområder. Hvordan sette dette problemet på den politiske dagsorden? Kan innføring av et utvidet sikkerhetsbegrep være en vei å gå?


Speakers
avatar for Alexander Harang

Alexander Harang

Informasjonssjef, Fredslaget
Lnformasjonssjef Fredslaget
avatar for Åse Møller-Hansen

Åse Møller-Hansen

Styremedlem IKFF (Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet) avd. Bergen
avatar for Susanne Urban

Susanne Urban

Styremedlem Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet og talsperson for Nordisk Nettverk mot Uranvåpen


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Møterom 4

2:30pm CET

Klima sett fra sør - visning av Wind of Change (33)

Spire is arranging a viewing of  the climate documentary Wind of Change, and meeting with the main character of the movie: Kisilu Musya, who is traveling out of Kenya as a first.
 
He is coming to Norway to share his experiences on how climate change  affects him and his family, and what they do to adapt to the climate changes they are facing. He and his family have been coping well, manging to grow the food they need and taking care of the surrounding nature. Now the situation is changed by climate changes.
 
Spire has also invited other panelists in addidtion to Kisilu Musya to investigate the subject of climate changes in the perspective of the South.


Speakers
avatar for Julia Dahr

Julia Dahr

Director of "Wind of Change"
LH

Lene Hodge

Klimautvalget i Spire
avatar for Banda Lizzy

Banda Lizzy

Youth Environmental Network, Zambia
SM

Shuko Musemangezhi

Youth Environmental Network, Zambia
avatar for Karen O'Brien

Karen O'Brien

Professor at University of Oslo


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Auditoriet

4:30pm CET

Stormøte: Klima - hvilke politiske endringer må til i Norge? (58)

På dette stormøtet på Globaliseringskonferansen kommer blant annet Jostein Gaarder for å dele sine tanker rundt dagens klimasituasjon og hva vi, staten Norge, må gjøre for å bidra så det monner i klimakampen.

Klimaendringene er vår generasjons største utfordring. Det er så mye som står på spill og vi har ikke råd til ikke å ta varsellampene på alvor. Derfor trenger vi å snakke om løsninger på vei ut av klimakrisa og hvilken politikk som trengs i Norge for at Norge kan være et foregangsland i klimakampen.

Hovedtema for debatten blir politiske løsninger i Norge på klimakrisa. I forbindelse med dette ønsker vi også å se på hvilke muligheter som finnes for samarbeid mellom miljøbevegelse og fagbevegelse i kampen mot klimaendringene.

- Jostein Gaarder - Forfatter
- Kisilu Musya - Kenyansk småbonde og hovedkarrakter i klimadokumentaten Wind of Change
- Bård Lahn - Naturvernforbundet
- Jan Olav Andersen - EL & IT Forbundet, leder av forhandlingsavdelingen
- Aksel Hagen - Sosialistisk Venstreparti

- Helene Bank - For Velferdsstaten (ordstyrer)

Om vi ikke tar disse klimautfordringene på alvor vil vi i fremtiden få mer ekstremvær og dette vil, urettferdig nok, hardest ramme fattige mennesker i Sør som er de som har bidratt minst historisk till klimagassutslipp. En nylig lansert rapport, av den humanitære organisasjonen DARA, stadfester at 100 millioner mennesker vil dø innen 2030 dersom verden ikke viser handlekraft i klimakampen.

Møtet arrangeres av Norges Sosiale Forum og er et av de frem stormøtene på Globaliseringskonferansen 1.-4. november.

I tillegg til dette stormøtet på klima vil det være over 70 andre debatter, verksteder, konserter, filmer og seminarer ellers på Globaliseringskonferansen. Meld deg på og se resten av programmet for Globaliseringskonferansen på www.globalisering.no.

 


Speakers
avatar for Jan Olav Andersen

Jan Olav Andersen

EL & IT Forbundet, leder av forhandlingsavdelingen.
avatar for Helene Bank

Helene Bank

Spesialrådgiver i For Veferdsstaten som arbeider for å sikre velferdsgodene vi har opparbeidet oss i Norge, i tillegg til å arbeide for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller internasjonalt. Helene sitter i tillegg i koordineringsgruppa for Handelskampanjen og Attacs... Read More →
avatar for Jostein Gaarder

Jostein Gaarder

Forfatter
avatar for Aksel Hagen

Aksel Hagen

Stortingsrepresentant for SV
avatar for Bård Lahn

Bård Lahn

Natuvernforbundet


Saturday November 3, 2012 4:30pm - 6:00pm CET
Sal A Oslo Kongressenter Folkets Hus

6:30pm CET

Gratis kollektivtransport - Nødvendig klimatiltak eller utopi? (62)

Planka Oslo ønsker å legge til rette for en kunnskapsbasert og ideell debatt om gratis kollektivtransport. Er det et godt og sosialt rettferdig klimatiltak, eller vil det føre til en forverring av det eksisterende tilbudet? Er gratis kollektivtransport realistisk?


Speakers
avatar for Andreas Behring

Andreas Behring

Sosialistisk Venstreparti
avatar for Khamshajiny Gunaratnam

Khamshajiny Gunaratnam

Arbeiderpartiet
avatar for Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes

Leder i Rødt
avatar for Harald Nissen

Harald Nissen

Miljøpartiet De Grønne


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Møterom 4
  Klima - miljø - mat

6:30pm CET

Investering i mat - et umettelig marked? (61)

Nå kan nordmenn spekulere i korn, ris og mais ved å investere i råvarefond. FNs spesialrapportør for retten til mat advarer mot denne type investering fordi det kan føre til at de med dårligst kjøpekraft ikke lenger får råd til livsnødvendig mat.


Speakers
avatar for Sigurd Jorde

Sigurd Jorde

Framtiden i Våre Hender
KJ

Kjell Jørgensen

Professor, BI
avatar for Kristin Kjæret

Kristin Kjæret

FIAN Norge
avatar for Christian Tybring-Gjedde

Christian Tybring-Gjedde

Finanskomiteen, FrP


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter

6:30pm CET

Road after Rio: ombudsperson for future generations (64)

Political decisions are often made without taking future generations' interests into consideration.  The need for an ombudsperson to look after and protect their interests is increasing. Is an ombudsman for future generations a desirable and feasible possibility? Which role would such an ombudsperson play in society?


Speakers
avatar for Lizzie Banda

Lizzie Banda

representative from Youth Environment Network (YEN) i Zambia
OK

Ole Kristian Fauchald

Professor ved Institutt for offentlig rett ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo
avatar for Reidar Hjermann

Reidar Hjermann

Tidligere barneombud
avatar for Jan Gustav Strandenæs

Jan Gustav Strandenæs

Seniorrådgiver for ANPED, the Northern Alliance for Sustainability


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Møterom 3
 
Sunday, November 4
 

10:00am CET

Folkelige veier ut av klimakrisa (68)

Klimaalvor, klimarettferdighet, klimajobber, klimamoral og klimaaktivisme. Klimavalg 2013 handler om å bringe alle bekkene av folkelig engasjement sammen frem mot stortingsvalget neste år. Bli med!!


Speakers
avatar for Pauline Cherunya

Pauline Cherunya

Kenya YMCA Climate Justice Ten Sing
avatar for Silje Lundberg

Silje Lundberg

Leder i Natur og Ungdom
avatar for Svein Tveitdal

Svein Tveitdal

Besteforeldreaksjonen
avatar for Andreas Ytterstad

Andreas Ytterstad

Concerned Scientists Norway


Sunday November 4, 2012 10:00am - 11:30am CET
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Klima - miljø - mat

12:00pm CET

Strategimøte: Veien fremover for norsk klimabevegelse - veivalg og rammeverk
Speakers
LW

Lise Weltzien

http://youtu.be/KEQWc1Bi3As


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 1:45am CET
Sal D