Loading…

Sign up or log in to bookmark your favorites and sync them to your phone or calendar.

Økonomisk krise og demokratiske utfordringer [clear filter]
Thursday, November 1
 

6:00pm CET

Stort åpningsmøte: Nasjonale og globale brennpunkt (2)

Verden rundt oss brenner. Både finans- og velferdssystemet er i krise. Antidemokratiske tiltak oppstår i land vi pleier å kalle demokratier.

Å fortsette å arbeide for våre velferdsordninger, egalitære samfunn og demokratiske institusjoner er viktig for oss selv men også for andre demokratiforkjempere. En aktivist i spanske 15M uttalte: «Den nordiske velferdsmodellen er en historisk milestein i kampen for likhet, den er til nå det nærmeste vi har kommet i å oppnå et system basert på omfordeling. Hvis dere feiler, vil et viktig referansepunkt være tapt for oss alle.»

Samtidig har vi i større grad en noen gang, ansvar for hvordan den norske stat og norske selskap opererer i utlandet. Vi kan ikke akseptere at Norge skal sette egeninteresser og elitenes interesser over andre. Vi spør oss hva vår rolle i verden i dag skal være og hvilke krav skal norske sosiale bevegelser og organisasjoner sette i framover?

Avslutningen på åpningsmøte er et politisk/kunstnerisk innslag med et imponerende antall innslag. Vi ønsker gjennom appeller, film og musikk å vise kamper som har vært med å skape det Norge vi har i dag. Samtidig som vi vil skal sette fokus på aktuelle saker til sosiale bevegelser for å kunne skape og videreutvikle velferdsstaten, en solidarisk utenrikspolitikk og egalitære samfunn.


Speakers
avatar for Michael Albert

Michael Albert

Forfatter og redaktør av Znet, samt fra Occupy Wall Street
avatar for Samir Amin

Samir Amin

Egyptisk politisk forfatter
avatar for Seher Aydar

Seher Aydar

Leder i Rød Ungdom
avatar for Helene Bank

Helene Bank

Spesialrådgiver i For Veferdsstaten som arbeider for å sikre velferdsgodene vi har opparbeidet oss i Norge, i tillegg til å arbeide for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller internasjonalt. Helene sitter i tillegg i koordineringsgruppa for Handelskampanjen og Attacs... Read More →
avatar for Harald Berntsen

Harald Berntsen

Historiker
avatar for Benedikte Pryneid Hansen

Benedikte Pryneid Hansen

Leder, Attac Norge
avatar for Audun Lysbakken

Audun Lysbakken

Leder i Sosialistisk Venstreparti
avatar for Sana El Morabit

Sana El Morabit

Med i filmen Til Ungdommen
avatar for Nina Skranefjell

Nina Skranefjell

Styreleder i Norges Sosiale Forum
BW

Bård Watn

Musiker


Thursday November 1, 2012 6:00pm - 8:00pm CET
Sal A Oslo Kongressenter Folkets Hus
 
Friday, November 2
 

10:00am CET

Gjeld på 1-2-3 (5)

For hver krone utviklingsland får i bistand betaler de to kroner tilbake i gjeldsnedbetalinger. På tross av gjeldsslette er det mange land som igjen er i gjeldskrise. Dette møte gir deg en innføring i hvorfor pengestrømmen går fra Sør til Nord, og hva som har blitt gjort for å endre det.


Speakers
avatar for Paul Bjerke

Paul Bjerke

De Facto
Samfunnsdebattant
avatar for Gina Ekholt

Gina Ekholt

SLUG (Slett u-landsgjelda)
avatar for Benedikte Pryneid Hansen

Benedikte Pryneid Hansen

Leder, Attac Norge


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm CET
Sal D

10:00am CET

Megamonopol – krisa i kapitalismen på 1-2-3 (4)

Hva er kapitalisme? Hvorfor er vekst så viktig, hva betyr fri flyt av kapital, hvordan oppstår finansbobler og hvorfor er det krise? Litt usikker på disse spørsmålene og hva de betyr? Kom på innføringsmøte med Rød Ungdom og Attac!


Speakers
avatar for Seher Aydar

Seher Aydar

Leder i Rød Ungdom


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm CET
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Økonomisk krise og demokratiske utfordringer

12:30pm CET

Billige klær og luselønn (13)

Du og jeg kjøper i dag dobbelt så mye klær som man gjorde for 20 år siden, samtidig som klesprisene har gått ned. Klærne er billige fordi de som lager klærne har elendig lønn og arbeidsforhold. Seminaret forteller om Framtiden i våre henders arbeid med levelønn i Sør.


Speakers
avatar for Carin Leffler

Carin Leffler

Fagrådgiver i FIVH


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Møterom 3

12:30pm CET

Borgerlønn – veien videre for velferdsstaten? (12)

Borgerlønn kan sees som en reform av velferdsstaten. De sosiale rettigheter er knyttet til at man er et menneske og ikke til opparbeidede rettigheter fra arbeidslivet. En borgerlønnreform kan bidra til å frigjøre kreativitet, og ta bort stigmatisering og skyldfølelse.


Speakers
avatar for Anja Askeland

Anja Askeland

Miljøpartiet de Grønne i Oslo


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus

12:30pm CET

Den økonomiske krisa – en marxistisk forklaring (11)

Hva er roten til den ødeleggende økonomiske krisa, som rammer folk i store deler av verden? Noen peker på markedsliberalismen, andre på økende klasseforskjeller, atter andre på bankenes makt. Hvordan forklarte Marx de økonomiske krisene?


Speakers
avatar for Roar Eilertsen

Roar Eilertsen

Daglig leder i kunnskapssenteret De Facto
avatar for Andrew Kliman

Andrew Kliman

Økonomiprofessor fra USA og forfatter av boka "The Failure of Capitalist Production"


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Sal D

12:30pm CET

På røvertokt? – norske investeringer vs. utvikling og miljø (18)

Norske selskaper investerer i land med svært ustabile forhold, og midt i dette uryddige landskapet stiller norske investorer krav til forutsigbarhet og investorbeskyttelse, og investorers rettigheter styrkes på bekostning av befolkningens rett til å styre sitt eget land.


Speakers
avatar for Helene Bank

Helene Bank

Spesialrådgiver i For Veferdsstaten som arbeider for å sikre velferdsgodene vi har opparbeidet oss i Norge, i tillegg til å arbeide for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller internasjonalt. Helene sitter i tillegg i koordineringsgruppa for Handelskampanjen og Attacs... Read More →
BE

Beate Ekeberg

Miljøverndepartementet
avatar for Alberto Villareal

Alberto Villareal

Var med å grunnlege REDES (Friends of the Earth Uruguay). Han har arbeidet mye med miljø- og utviklingsspørsmål og er regionskoordinator for Friends of the Earth internasjonale program på handel, miljø og bærekraft og Latin-Amerikakoordinator for Food and Water Watch. Han... Read More →


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus

12:30pm CET

PAME (ALL-Workers Militant Front), kommunistene og folket i Hellas' klassekamp (17)

Leder for fagforeninga til arbeidere i medisinindustrien, Giota Tavoulari prater om kampen til PAME (stifta i 1999 av Kommunistpartiet 'KKE'). PAME er et koordineringssenter for ca 850000 organiserte, er hovedarrangør og nøkkelpådriverne i kampen mot angrip på folks rettigheter.


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Møterom 4

2:30pm CET

Film: The Forbidden, 2011

Denne prisbelønte dokumentaren viser 18 dager med opprør på Tahrirplassen. Den handler om mangelen på frihet som resulterte i massedemonstrasjoner og streik mot regimet i Egypt. Regissøren Amal Ramsis kommer selv for å presentere filmen. 


Speakers
avatar for Amal Ramsis

Amal Ramsis

Regissør av filmen "The Forbidden"


Friday November 2, 2012 2:30pm - 3:30pm CET
Auditoriet

2:30pm CET

Krisen i Hellas: Hvordan organiserer folket motstanden mot angrepene? (16)

De dramatiske konsekvensene av krisen i Hellas viser hvor ødeleggende dagens eurokrise er. Greske Achilleas Stavrou innleder og forteller om motstanden til velferdskuttene. Stavrou kommer fra det radikale venstresidepartiet Syriza, som nesten vant valget sist.


Speakers
AS

Achilleas Stavrou

Partiet Syriza i Hellas


Friday November 2, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus

2:30pm CET

Usynlig og underbetalt - er hushjelper og au pair vår tids slaver? Hva gjør fagbevegelsen og hvilken rolle spiller ILO? (24)

Renholdere, hushjelper og au-pair er en stor gruppe arbeidere som har lave lønninger, ubekvemme arbeidstider, utrygge arbeidsvilkår og få rettigheter. Dette gjelder over hele Europa. De fleste er migranter og kvinner. Hva gjør fagbevegelsen?


Speakers
avatar for Rebecka Bohlin

Rebecka Bohlin

Forfatter av boka ""Usynlig og underbetalt""
avatar for Gerd Kristiansen

Gerd Kristiansen

Nestleder i LO
LL

Lene Løvdahl

JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)


Friday November 2, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Sal D

4:30pm CET

Stormøte: Den økonomiske krisa (27)

Er dagens økonomiske krise en krise i kapitalismen? Eller bunner den i de siste tiårenes markedsliberalisme? Er det bankenes og finansinstitusjonenes uansvarlige omgang med penger som det egentlige problemet? Hva er konsekvensene av krisen i Euro-valutaen? Da krisen var blitt et faktum, reagerte Europas ledere ved å redde finanskapitalen og ved å skyve regninga over på folk flest. På møtet skal vi se på årsakene til krisa, i tillegg til å se fremover og la oss inspirere av kriseløsninger som peker forbi dagens snevre og elitestyrte logikk. Vi skal få høre fra Island og hvordan befolkningen nektet å ta hele regninga for børsfesten. Hvordan går det med dem nå? Flere land i Latin-Amerika hadde sin krise i 2001. De ventet med å tilbakebetale gjelda, og satset på utviklinge av nye arbeidsplasser. Hvorda gikk det med dem? Hvilke alternativer har Europa idag? Og hva er Norges rolle?

Under møtet gir også Martin Hagfors oss et musikalsk skråblikk på den økonomiske krisa. Hagfors er anerkjent som en av landets fremste låtskrivere. Samtidig er han en artist som aldri har lagt skjul på sitt engasjement med tekster som engasjerer og inspirerer.


Speakers
avatar for Emilie Ekeberg

Emilie Ekeberg

Ordstyrer
avatar for Ali Esbati

Ali Esbati

Økonom fra Manifest Analyse
avatar for Solveig Jonsdottir

Solveig Jonsdottir

Attac Island
avatar for Andrew Kliman

Andrew Kliman

Økonomiprofessor fra USA og forfatter av boka "The Failure of Capitalist Production"
avatar for Heidi Lundeberg

Heidi Lundeberg

Daglig leder i Latin-Amerikagruppene og leder av Handelskampanjen.


Friday November 2, 2012 4:30pm - 6:00pm CET
Sal A Oslo Kongressenter Folkets Hus

6:30pm CET

Direkte demokrati på 1-2-3 (83)

I den globale occupybevegelsen har direkte-demokrati fått ny relevans, men hva er egentlig direkte demokrati? Denne workshoppen forsøker å svare på det spørsmålet: Den forklarer hvilke verktøy – noen velkjente og godt brukte, andre ukjente og bare så vidt eksperimentert med – man kan bruke for å drive direkte-demokratiske organisasjoner; den skisserer en strategi for å iverksette teorien i praksis; og den ufordrer deltagerne til å gå hinsides konvensjonell tenkning om hva demokrati egentlig handler om.


Speakers

Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Møterom 4
  Økonomisk krise og demokratiske utfordringer

6:30pm CET

Europeisk fagbevegelse i krise – Hva kan vi lære? Norsk fagbevegelse må velge en strategi for framtida (28)

Møtet bruker Tyskland som eksempel for å prøve å vise hvorfor fagbevegelsen i Europa har havna fullstendig på defensiven. Hvilke veivalg må norsk fagbevegelse velge for ikke å havne i samme situasjon?


Speakers
avatar for Nele Hess

Nele Hess

DGB Berlin-Brandenbourg
avatar for Dag Seierstad

Dag Seierstad

EU-rådgiver og ekspert på Tyskland
avatar for Ingrid Wergeland

Ingrid Wergeland

Manifest Analyse


Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Økonomisk krise og demokratiske utfordringer

6:30pm CET

Rettferdighet for alle penga (23)

Hvordan avskaffer vi fattigdom? Hvordan fremmer vi en økonomisk vekst som kommer de fattige til gode? Og har vi rett til å blande oss bort i hvordan andre land fordeler rikdommen sin?  Norge vil bruke utviklingspolitikken for å få til bedre fordeling både mellom nord og sør, men også innad i land. Hva er de beste grepene for å få det til? Hva er dilemmaene? Utviklingsminister Heikki Holmås inviterer til debatt og innspill til stortingsmelding om rettferdig fordeling i utviklingspolitikken.


Speakers
avatar for Heikki Holmås

Heikki Holmås

Utviklingsminister


Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Økonomisk krise og demokratiske utfordringer
  • Host Organization SV
  • Company Debatt
  • Språk Norsk

6:30pm CET

Robin Hood-skattkampanjen inviterer til verksted: Ta fra de rike på 1-2-3! (29)

Vanlige folk betaler for en krise de ikke har skapt. Med finansskatt vil spekulanten betale! Så langt er regjeringa lunken til forslaget og vi trenger å tenne gløden hos Jens & Siggy. Bli med å meisle ut strategien for å få Robin Hood-skatt på dagsorden fram mot valget i 2013.


Speakers

Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus
 
Saturday, November 3
 

10:00am CET

Utvikling, oljesøl og skitne investeringer ? Norske selskaper i Afrikas oljeeventyr (38)

Kan Afrikas olje skape en raskere utvikling en bistanden? Framtiden i våre hender og Fellesrådet for Afrika har laget to rapporter om norske oljeselskaper i Afrika og deres forhold til samfunnsansvar.


Speakers
avatar for Magnus Flacke

Magnus Flacke

Daglig leder, Fellesrådet for Afrika
avatar for Sigurd Jorde

Sigurd Jorde

Framtiden i Våre Hender


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter

10:00am CET

Velkommen til den nye EU-debatten! (36)

EU debatten går i dag ikke rundt spørsmålet om Norge skal bli medlem eller ikke, men hvorvidt vi skal tillate at EU overstyrer norsk arbeidsmiljølov. Flere og flere forbund i LO krever at arbeidslivet skal ut av EØS. På den andre siden kommer Regjeringen med oppfølgingen av Europautredningen i nærmeste fremtid der budskapet mest sannsynlig vil være at “handlingsrommet” skal utnyttes bedre. I panelet har statssekretær Gry Larsen (AP) som skal duellere mot EL og ITs Jan Olav Andersen. Ordstyrer: Dag Seierstad (rådgiver, SVs stortingsgruppe)


Speakers
avatar for Dag Seierstad (ordstyrer)

Dag Seierstad (ordstyrer)

Rådgiver, SVs stortingsgruppe
avatar for Jan Olav Andersen

Jan Olav Andersen

EL & IT Forbundet, leder av forhandlingsavdelingen.


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am CET
Møterom 3

2:30pm CET

Kvinnekamp i krisetid (48)

Grådige menn har forårsaket krisa. Må pliktoppfyllende kvinner ta konsekvensene? Vi tar debatten om heltid, likelønn, velferdskutt og kvinnekamp i krisetid.


Speakers
avatar for Agneta Stark

Agneta Stark

Økonom og President of the International Association for Feminist Economics
TT

Turid Thomassen

Tidligere leder i Rødt
avatar for Ingrid Wergeland

Ingrid Wergeland

Manifest Analyse


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter

2:30pm CET

Protest movements in Africa: A critical analysis of the uprisings in North Africa and sub-Sahara Africa (49)

Protest movements in Africa - north and south of the Sahara: To what extent have they inspired each other? Are they part of the same tendency or development? What is the future of the protest movements on the continent?


Speakers
avatar for Samir Amin

Samir Amin

Egyptisk politisk forfatter
SS

Saikou Samate

ACID - Africa Centre for Information and Development


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus

6:30pm CET

En annen økonomi er mulig. Hvilken? (84)

For å oppnå en annen verden, trenger vi også en annen økonomi. Men hvordan bør denne økonomien se ut? Hvordan bør arbeidsplassene demokratiseres, og produksjon og konsumpsjon koordineres? Skal bankene reguleres? Jobbene restruktureres? Hvordan kan rettferdige lønninger fastsettes? Og ikke minst: Hva skiller og forener de som ønsker en annen økonomi?


Speakers
avatar for Michael Albert

Michael Albert

Forfatter og redaktør av Znet, samt fra Occupy Wall Street
avatar for Solveig Jonsdottir

Solveig Jonsdottir

Attac Island


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
TBA
  Økonomisk krise og demokratiske utfordringer

6:30pm CET

Faglig strategimøte for ungdom om klassekamp og arbeiderbevegelsen, særlig i lys av den økonomiske krisa (59)

Med krisa som bakteppe vil vi diskutere hvilke problemer fagbevegelsen møter i Norge, hvordan krisa påvirker oss og muligheten for venstresiden til å komme på offensiven og løfte arbeiderbevegelsens alternativer.


Speakers
avatar for Jonas Bals

Jonas Bals

Fellesforbundet, bygningsarbeiderforening
avatar for Ebba Boye

Ebba Boye

Manifest Analyse
avatar for Jon Thomas Suhr

Jon Thomas Suhr

Avdelingsleder for Handel og Kontor i Oslo og Akershus
avatar for Ann Ørjebu

Ann Ørjebu

Leder av Industri Energis ungdomsutvalg


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Sal D
 
Sunday, November 4
 

10:00am CET

The Road from Rio: can the UN meet the greatest challenges of our time? (67)

Møtet skal sette søkelys på utfallet av FNs konferanse om bærekraftig utvikling (Rio+20) i juni og se på i hvilken grad verdenssamfunnet klarte å bli enige om tiltak som vil bidra til økt velstand og sosial rettferdighet og samtidig bevare miljøet for fremtidige generasjoner.


Speakers
avatar for Benedikte Pryneid Hansen

Benedikte Pryneid Hansen

Leder, Attac Norge
avatar for Heikki Holmås

Heikki Holmås

Utviklingsminister
avatar for Andrew P. Kroglund

Andrew P. Kroglund

Informasjonssjef, Utviklingsfondet
avatar for Chee Yoke Ling

Chee Yoke Ling

Legal advisor, Third World Network
avatar for Andrew Preston

Andrew Preston

Daglig leder, Forum for utvikling og miljø


Sunday November 4, 2012 10:00am - 11:30am CET
Sal D

12:00pm CET

Strategimøte: Felles kampanje mot investeringsavtaler!

Handelskampanjen inviterer alle interesserte med på kampanje mot bilaterale investeringsavtaler (BITS)! Vi inviterer til strategimøte for å diskutere fokus for felles kampanjen i 2013, og hvordan vi skal arbeide for å sikre at investeringer ikke bare skjer på utenlandske investorers premisser.


Speakers
avatar for Heidi Lundeberg

Heidi Lundeberg

Daglig leder i Latin-Amerikagruppene og leder av Handelskampanjen.


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 2:00am CET
Møterom 3

12:00pm CET

Direkte Aksjon på 1-2-3 (30)

Direkte aksjon! Målet med workshopen er å utvikle en felles forståelse for hvordan man – enten man er miljøaktivist eller likestillingsaktivist, arbeideraktivist eller studentaktivist – best kan aksjonere for å realisere sine mål.


Speakers
avatar for Jan-Robert Fevang

Jan-Robert Fevang

Industrial Workers of the World Norge


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 2:00pm CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus

12:00pm CET

Strategimøte: Gjeld

Mens Europa forsøker å løse sin egen gjeldskrise er 1/3 av utviklingsland igjen i gjeldsnød. Gjeldssletteinitiativet for de fattigste landene fases ut, og det er behov for en ny, global gjeldsslettemekanisme som kan utløse gjeldstvister på bakgrunn av en uavhengig vurdering.


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 2:00pm CET
Møterom 4