Loading…

Sign up or log in to bookmark your favorites and sync them to your phone or calendar.

Åpenhet - antirasisme - asylkamp [clear filter]
Friday, November 2
 

10:00am

Asylpolitikk på 1-2-3 (9)

I forkant av stormøtet på åpenhet og antirasisme ønsker PRESS å invitere til et introforedrag om asylpolitikk. Her vil vi snakke om begrepene som brukes, samt hvem, hvorfor og hvor mange det er som søker asyl. Vi vil også berøre hvordan dagens asylpolitikk er i praksis.Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus

12:30pm

Høyreekstremisme og antifeminisme (14)

I samarbeid med Oslo Dokumentarkino vil Fett utforske antifeminisme, kvinneforakt og reaksjonære kjønnssyn innen xenofobe og/eller høyreekstreme ideologier. Vi starter med visning av aktuell dokumentarfilm og kjører påfølgende paneldebatt. Innspill fra publikum er velkomne.


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm
Auditoriet

12:30pm

Ny underklasse i Norge? (15)

I dag får bare 42% prosent av asylsøkere som vil jobbe arbeidstillatelse. Samtidig har du 25% mindre mulighet til å bli kalt inn til intervju hvis du har utenlandsk navn. Vi ser en utvikling mot et etnisk delt arbeidsliv, der det vokser fram en ny underklasse i Norge.


Speakers
avatar for Seher Aydar

Seher Aydar

Leder i Rød Ungdom
avatar for Ahmad Ghanizadeh

Ahmad Ghanizadeh

Statssekretær, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
avatar for Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen

Kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter
avatar for Liv Tørres

Liv Tørres

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter

6:30pm

Asylaksjoner i Norge – erfaringer og strategier for å endre norsk asylpolitikk (34)

De siste årene har det vært flere asylaksjoner i Norge for å protestere mot asylpolitikken. Hvordan har de fungert og hva kan vi lære av dem? Hva kan være gode og effektive aksjoner fremover og hvordan kan disse organiseres? Hvordan kan man være en god støttespiller for slike aksjoner? Praktisk workshop med deltakere og støttespillere fra Sultestreiken i 2006, Asylmarsj 2007, MUFerne, Asylmarsj 2011, Palestinerleir, Etiopierne m.fl.


Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm
Møterom 3
 
Saturday, November 3
 

10:00am

Problemer med voldtektsdebatten (41)

Ideen om det verdige og uverdige offeret lever fremdeles i den norske rettsstat. Forestillinger om hvem som voldtar og hvem som blir voldtatt, samt arenaene overgrep skjer i, er lite faktabasert. Hvordan former rasisme og kjønnsstereotypier våre forestillinger om voldtekt?

Innlederne for møtet er forfatter av boka ”Bak lukkede dører” Anne Bitsch, overlege Helle Nesvold fra voldtektsmottaket, bistandsadvokoat Hege Salomon, politisk rådgiver i Amnesty Patricia Kaatee og Live Unstad fra Kvinnefronten.


Speakers
AB

Anne Bitsch

Forfatter av boka "Bak lukkede dører"
PK

Patricia Kaatee

Politisk rådgiver i Amnesty
HN

Helle Nesvold

Overlege fra voldtektsmottaket
HS

Hege Salomon

Bistandsadvokat


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus

10:00am

Språk er makt – retorikk i asylpolitikken (42)

Synet på asylsøkere og innvandrere har endret seg de siste årene, og det til tross for at de som søker asyl fortsatt er de samme. På dette møtet vil vi se på hvordan søkelyset og debatten rundt innvandring og asyl har endret seg. Vi vil sette fokus på hvordan retorikk bidrar til å fremme negative holdninger og en mer konservativ asylpolitikk.


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus

12:00pm

Stormøte: Asylpolitikk og antirasisme (45)

Mennesker på flukt ber om beskyttelse, men møter ofte en stengt og boltet dør. Regissør Margreth Olin har gått i dybden i skjenen til noen av disse menneskene i filmen "De Andre" og kommer for å fortelle oss om sitt arbeid med mennesker på flukt og viser klipp fra filmen. Til møtet kommer også Martin Smith fra Unite Against Fascism. Han vil snakke om de store linjene i Europa; å behandle mennesker inhumant er ikke noe typisk norsk, det skjer parallelt i mange land.

Gjennom Tine Poppe sine bilder fra boken "Jeg liker Norge, men Norge liker ikke meg" får vi et innblikk i hvordan det multikulturelle Norge oppleves nedenfra. Boken viser fram et annet Norge sett fra ståstedet til de lengeværende barna på norske asylmottak. På møtet viser vi bilder fra boken.


Speakers
avatar for Linn Stalsberg (møteleder)

Linn Stalsberg (møteleder)

Journalist, aktivist og forfatter.
avatar for Mina Adampour

Mina Adampour

Ungdom mot Rasisme
avatar for Margreth Olin

Margreth Olin

Regissør av \"De Andre\"
avatar for Martin Smith

Martin Smith

Leder av UAF, United Against Fascism i England, ledende i kampen mot English Defence League
avatar for Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen

Kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter


Saturday November 3, 2012 12:00pm - 1:30pm
Sal A Oslo Kongressenter Folkets Hus

1:30pm

Solidaritetsmarkering på Youngstorget: Sammen for verdighet!

Vi inviterer med dette til solidaritetsmarkering for verdighet for alle som oppholder seg i Norge.

Vi samles for å markere at vi krever politisk og sosial handlekraft for mennesker i Norge som opplever å bli nektet grunnleggende rettigheter.

Det gjelder tilreisende rom som blir jaget mens de sover og ikke har tilgang på sanitære forhold.

Det gjelder asylsøkende barn og barnefamilier som opplever at innvandringspolitiske hensyn trumfer barnekonvensjonen.

Det gjelder barn og voksne som blir sittende i årevis
på asylmottak, uten mulighet til å etablere meningsfulle liv.

Det gjelder papirløse som nektes tilgang på helse- og annen nødvendig hjelp.

Og det gjelder asylsøkere som blir sendt tilbake til konfliktherjede land og antidemokratiske regimer, uten at vi stiller noen krav til sikkerhet.

Vi krever en verdig behandling og grunnleggende rettigheter for alle som oppholder seg i Norge

– Solidaritet med Europas fattige og utstøtte
– Stopp deportasjoner til krig og forfølgelse
– Barns beste alltid først.

Musikalsk opptreden av Solfrid Molland med Ionut Guluna (Rom) og Darg Team (Gaza/Palestina)


Saturday November 3, 2012 1:30pm - 2:30pm
Youngstorget

2:30pm

Hvordan endrer vi den harde linja i norsk asylpolitikk? (54)

Norsk asylpolitikk har blitt hardere og hardere de siste åra. På tross av bred folkelig mobilisering har ikke myndighetene vist tegn til å endre kurs. Dette møtet samler noen av de viktigste stemmene på asylfeltet for en konstruktiv samtale om hvordan vi kan skape en mer human flyktningpolitikk.


Speakers
avatar for Karl Eldar Evang

Karl Eldar Evang

Foreningen av 12. januar
BR

Brynjulf Risnes

Menneskerettighetsadvokat, kjent fra Maria Amelie-saken.
avatar for Liv Tørres

Liv Tørres

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm
Sal D

6:30pm

Islamofobi – den moderne rasismen (65)

Islamofobi er et av samtidens mest omfattende uttrykk for rasisme. Propaganda om at muslimer er til skade for samfunnet er sentralt i flere ny-fascistiske bevegelser og ideologier av den typen Breivik står for.  I panelet har vi blant annet Martin Smith fra Unite Against Fascism (England) og Lara Rashid fra AUF.


Speakers
avatar for Martin Smith

Martin Smith

Leder av UAF, United Against Fascism i England, ledende i kampen mot English Defence League
PT

Petter Torp

Klubbtillitsvalgt


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus
 
Sunday, November 4
 

10:00am

Humanitær intervensjon og den hvite manns byrde (70)

Humanitær intervensjon og den hvite manns byrde. Doktrinen om at vi har "et ansvar for å beskytte" har de siste årene blitt brukt til å rettferdiggjøre vestlige militære intervensjoner, sist i Libya. Flere mener at FN-pakten kan omgås hvis menneskerettighetene står på spill. Hva betyr dette for folk i land hvor vesten har sterke interesser?


Speakers
avatar for Richard Seymour

Richard Seymour

Engelsksosialist og forfatter. Han har blant annet skrevet boken The Liberal Defence of Murder


Sunday November 4, 2012 10:00am - 11:30am
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus