Loading…

Sign up or log in to bookmark your favorites and sync them to your phone or calendar.

Verksted [clear filter]
Friday, November 2
 

10:00am

Ikke-voldelig kommunikasjon - sjiraffspråket (76)

2 timers verksted med dialog, selvrefleksjon og gruppeaktivitet knyttet til: - Lytte etter andres behov selv om de utrykker seg aggressivt, -Uttrykke deg så tydelig om hva du ønsker, - søke en dialog der begge parters behov blir møtt.


Speakers
EE

Elsa-Britt Enger

Bestemødre for Fred


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm
TBA

10:00am

Megamonopol – krisa i kapitalismen på 1-2-3 (4)

Hva er kapitalisme? Hvorfor er vekst så viktig, hva betyr fri flyt av kapital, hvordan oppstår finansbobler og hvorfor er det krise? Litt usikker på disse spørsmålene og hva de betyr? Kom på innføringsmøte med Rød Ungdom og Attac!


Speakers
avatar for Seher Aydar

Seher Aydar

Leder i Rød Ungdom


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus

6:30pm

Asylaksjoner i Norge – erfaringer og strategier for å endre norsk asylpolitikk (34)

De siste årene har det vært flere asylaksjoner i Norge for å protestere mot asylpolitikken. Hvordan har de fungert og hva kan vi lære av dem? Hva kan være gode og effektive aksjoner fremover og hvordan kan disse organiseres? Hvordan kan man være en god støttespiller for slike aksjoner? Praktisk workshop med deltakere og støttespillere fra Sultestreiken i 2006, Asylmarsj 2007, MUFerne, Asylmarsj 2011, Palestinerleir, Etiopierne m.fl.


Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm
Møterom 3

6:30pm

Direkte demokrati på 1-2-3 (83)

I den globale occupybevegelsen har direkte-demokrati fått ny relevans, men hva er egentlig direkte demokrati? Denne workshoppen forsøker å svare på det spørsmålet: Den forklarer hvilke verktøy – noen velkjente og godt brukte, andre ukjente og bare så vidt eksperimentert med – man kan bruke for å drive direkte-demokratiske organisasjoner; den skisserer en strategi for å iverksette teorien i praksis; og den ufordrer deltagerne til å gå hinsides konvensjonell tenkning om hva demokrati egentlig handler om.


Speakers

Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm
Møterom 4

6:30pm

Robin Hood-skattkampanjen inviterer til verksted: Ta fra de rike på 1-2-3! (29)

Vanlige folk betaler for en krise de ikke har skapt. Med finansskatt vil spekulanten betale! Så langt er regjeringa lunken til forslaget og vi trenger å tenne gløden hos Jens & Siggy. Bli med å meisle ut strategien for å få Robin Hood-skatt på dagsorden fram mot valget i 2013.


Speakers

Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus
 
Saturday, November 3
 

10:00am

Problemer med voldtektsdebatten (41)

Ideen om det verdige og uverdige offeret lever fremdeles i den norske rettsstat. Forestillinger om hvem som voldtar og hvem som blir voldtatt, samt arenaene overgrep skjer i, er lite faktabasert. Hvordan former rasisme og kjønnsstereotypier våre forestillinger om voldtekt?

Innlederne for møtet er forfatter av boka ”Bak lukkede dører” Anne Bitsch, overlege Helle Nesvold fra voldtektsmottaket, bistandsadvokoat Hege Salomon, politisk rådgiver i Amnesty Patricia Kaatee og Live Unstad fra Kvinnefronten.


Speakers
AB

Anne Bitsch

Forfatter av boka "Bak lukkede dører"
PK

Patricia Kaatee

Politisk rådgiver i Amnesty
HN

Helle Nesvold

Overlege fra voldtektsmottaket
HS

Hege Salomon

Bistandsadvokat


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus
 
Sunday, November 4
 

10:00am

Folkelige veier ut av klimakrisa (68)

Klimaalvor, klimarettferdighet, klimajobber, klimamoral og klimaaktivisme. Klimavalg 2013 handler om å bringe alle bekkene av folkelig engasjement sammen frem mot stortingsvalget neste år. Bli med!!


Speakers
avatar for Pauline Cherunya

Pauline Cherunya

Kenya YMCA Climate Justice Ten Sing
avatar for Silje Lundberg

Silje Lundberg

Leder i Natur og Ungdom
avatar for Svein Tveitdal

Svein Tveitdal

Besteforeldreaksjonen
avatar for Andreas Ytterstad

Andreas Ytterstad

Concerned Scientists Norway


Sunday November 4, 2012 10:00am - 11:30am
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus

12:00pm

Strategimøte: Aktivistmøte mot skjønnhetstyranniet

Ungdom mot retusjert reklame starta opp på Globaliseringskonferansen i 2010. De siste to årene har nettverket gjennomført årlige aksjoner. På Globaliseringskonferansen samler vi igjen ungdom som vil stanse skjønnhetstyranniet til diskusjon og planlegging av videre aktiviteter.


Speakers
avatar for Runa Fjellanger

Runa Fjellanger

Feministisk ansvarlig i Rød Ungdom


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 2:00pm
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus