Loading…

Sign up or log in to bookmark your favorites and sync them to your phone or calendar.

Strategimøte [clear filter]
Sunday, November 4
 

12:00pm

Strategimøte: Fiskeripolitikk for i framtida?

Norge er en stormakt når det kommer til fiskeri gjennom eksport av laks og et omfattende fiske til sjøs. Økonomiske interesser styrer norsk fiskeripolitikk – hvordan kan vi jobbe videre med dette?


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 1:45am
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus

12:00pm

Strategimøte: IKKE FOR MINE PENGER! - økonomisk militærnekt
  • Tenk om vi kunne bygge fred i stedet for å drepe mennesker
  • Tenk om skattepengene våre kunne skape forsoning og livsglede i stedet for å brukes til våpenkjøp.
  • Tenk om vi kunne betale fredsskatt i stedet for militærskatt.

NÅ KAN DU GJØRE NOE MED DET!

Norges Fredsfond skal hjelpe i gang tiltak som kan skape fred gjennom ulike former for forsoningsarbeid.

Norges Fredsfond er en medlemsorganisasjon der du kan være med og bestemme hvilke tiltak som gir mest mulig fred for pengene.


Speakers
TE

Trine Eklund

Medlem i Fredsskattalliansen, Oslo.
AH

Anne Helgedagsrud

Nestleder Norges Fredsfond
OM

Øystein M. Øgaard

Leder Norges Fredsfond


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 2:00am
Sal D

12:00pm

Strategimøte: Felles kampanje mot investeringsavtaler!

Handelskampanjen inviterer alle interesserte med på kampanje mot bilaterale investeringsavtaler (BITS)! Vi inviterer til strategimøte for å diskutere fokus for felles kampanjen i 2013, og hvordan vi skal arbeide for å sikre at investeringer ikke bare skjer på utenlandske investorers premisser.


Speakers
avatar for Heidi Lundeberg

Heidi Lundeberg

Daglig leder i Latin-Amerikagruppene og leder av Handelskampanjen.


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 2:00am
Møterom 3