Loading…

Sign up or log in to bookmark your favorites and sync them to your phone or calendar.

Stormøte [clear filter]
Thursday, November 1
 

6:00pm CET

Stort åpningsmøte: Nasjonale og globale brennpunkt (2)

Verden rundt oss brenner. Både finans- og velferdssystemet er i krise. Antidemokratiske tiltak oppstår i land vi pleier å kalle demokratier.

Å fortsette å arbeide for våre velferdsordninger, egalitære samfunn og demokratiske institusjoner er viktig for oss selv men også for andre demokratiforkjempere. En aktivist i spanske 15M uttalte: «Den nordiske velferdsmodellen er en historisk milestein i kampen for likhet, den er til nå det nærmeste vi har kommet i å oppnå et system basert på omfordeling. Hvis dere feiler, vil et viktig referansepunkt være tapt for oss alle.»

Samtidig har vi i større grad en noen gang, ansvar for hvordan den norske stat og norske selskap opererer i utlandet. Vi kan ikke akseptere at Norge skal sette egeninteresser og elitenes interesser over andre. Vi spør oss hva vår rolle i verden i dag skal være og hvilke krav skal norske sosiale bevegelser og organisasjoner sette i framover?

Avslutningen på åpningsmøte er et politisk/kunstnerisk innslag med et imponerende antall innslag. Vi ønsker gjennom appeller, film og musikk å vise kamper som har vært med å skape det Norge vi har i dag. Samtidig som vi vil skal sette fokus på aktuelle saker til sosiale bevegelser for å kunne skape og videreutvikle velferdsstaten, en solidarisk utenrikspolitikk og egalitære samfunn.


Speakers
avatar for Michael Albert

Michael Albert

Forfatter og redaktør av Znet, samt fra Occupy Wall Street
avatar for Samir Amin

Samir Amin

Egyptisk politisk forfatter
avatar for Seher Aydar

Seher Aydar

Leder i Rød Ungdom
avatar for Helene Bank

Helene Bank

Spesialrådgiver i For Veferdsstaten som arbeider for å sikre velferdsgodene vi har opparbeidet oss i Norge, i tillegg til å arbeide for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller internasjonalt. Helene sitter i tillegg i koordineringsgruppa for Handelskampanjen og Attacs... Read More →
avatar for Harald Berntsen

Harald Berntsen

Historiker
avatar for Benedikte Pryneid Hansen

Benedikte Pryneid Hansen

Leder, Attac Norge
avatar for Audun Lysbakken

Audun Lysbakken

Leder i Sosialistisk Venstreparti
avatar for Sana El Morabit

Sana El Morabit

Med i filmen Til Ungdommen
avatar for Nina Skranefjell

Nina Skranefjell

Styreleder i Norges Sosiale Forum
BW

Bård Watn

Musiker


Thursday November 1, 2012 6:00pm - 8:00pm CET
Sal A Oslo Kongressenter Folkets Hus
 
Friday, November 2
 

4:30pm CET

Stormøte: Den økonomiske krisa (27)

Er dagens økonomiske krise en krise i kapitalismen? Eller bunner den i de siste tiårenes markedsliberalisme? Er det bankenes og finansinstitusjonenes uansvarlige omgang med penger som det egentlige problemet? Hva er konsekvensene av krisen i Euro-valutaen? Da krisen var blitt et faktum, reagerte Europas ledere ved å redde finanskapitalen og ved å skyve regninga over på folk flest. På møtet skal vi se på årsakene til krisa, i tillegg til å se fremover og la oss inspirere av kriseløsninger som peker forbi dagens snevre og elitestyrte logikk. Vi skal få høre fra Island og hvordan befolkningen nektet å ta hele regninga for børsfesten. Hvordan går det med dem nå? Flere land i Latin-Amerika hadde sin krise i 2001. De ventet med å tilbakebetale gjelda, og satset på utviklinge av nye arbeidsplasser. Hvorda gikk det med dem? Hvilke alternativer har Europa idag? Og hva er Norges rolle?

Under møtet gir også Martin Hagfors oss et musikalsk skråblikk på den økonomiske krisa. Hagfors er anerkjent som en av landets fremste låtskrivere. Samtidig er han en artist som aldri har lagt skjul på sitt engasjement med tekster som engasjerer og inspirerer.


Speakers
avatar for Emilie Ekeberg

Emilie Ekeberg

Ordstyrer
avatar for Ali Esbati

Ali Esbati

Økonom fra Manifest Analyse
avatar for Solveig Jonsdottir

Solveig Jonsdottir

Attac Island
avatar for Andrew Kliman

Andrew Kliman

Økonomiprofessor fra USA og forfatter av boka "The Failure of Capitalist Production"
avatar for Heidi Lundeberg

Heidi Lundeberg

Daglig leder i Latin-Amerikagruppene og leder av Handelskampanjen.


Friday November 2, 2012 4:30pm - 6:00pm CET
Sal A Oslo Kongressenter Folkets Hus
 
Saturday, November 3
 

12:00pm CET

Stormøte: Asylpolitikk og antirasisme (45)

Mennesker på flukt ber om beskyttelse, men møter ofte en stengt og boltet dør. Regissør Margreth Olin har gått i dybden i skjenen til noen av disse menneskene i filmen "De Andre" og kommer for å fortelle oss om sitt arbeid med mennesker på flukt og viser klipp fra filmen. Til møtet kommer også Martin Smith fra Unite Against Fascism. Han vil snakke om de store linjene i Europa; å behandle mennesker inhumant er ikke noe typisk norsk, det skjer parallelt i mange land.

Gjennom Tine Poppe sine bilder fra boken "Jeg liker Norge, men Norge liker ikke meg" får vi et innblikk i hvordan det multikulturelle Norge oppleves nedenfra. Boken viser fram et annet Norge sett fra ståstedet til de lengeværende barna på norske asylmottak. På møtet viser vi bilder fra boken.


Speakers
avatar for Linn Stalsberg (møteleder)

Linn Stalsberg (møteleder)

Journalist, aktivist og forfatter.
avatar for Mina Adampour

Mina Adampour

Ungdom mot Rasisme
avatar for Margreth Olin

Margreth Olin

Regissør av "De Andre"
avatar for Martin Smith

Martin Smith

Leder av UAF, United Against Fascism i England, ledende i kampen mot English Defence League
avatar for Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen

Kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter


Saturday November 3, 2012 12:00pm - 1:30pm CET
Sal A Oslo Kongressenter Folkets Hus

4:30pm CET

Stormøte: Klima - hvilke politiske endringer må til i Norge? (58)

På dette stormøtet på Globaliseringskonferansen kommer blant annet Jostein Gaarder for å dele sine tanker rundt dagens klimasituasjon og hva vi, staten Norge, må gjøre for å bidra så det monner i klimakampen.

Klimaendringene er vår generasjons største utfordring. Det er så mye som står på spill og vi har ikke råd til ikke å ta varsellampene på alvor. Derfor trenger vi å snakke om løsninger på vei ut av klimakrisa og hvilken politikk som trengs i Norge for at Norge kan være et foregangsland i klimakampen.

Hovedtema for debatten blir politiske løsninger i Norge på klimakrisa. I forbindelse med dette ønsker vi også å se på hvilke muligheter som finnes for samarbeid mellom miljøbevegelse og fagbevegelse i kampen mot klimaendringene.

- Jostein Gaarder - Forfatter
- Kisilu Musya - Kenyansk småbonde og hovedkarrakter i klimadokumentaten Wind of Change
- Bård Lahn - Naturvernforbundet
- Jan Olav Andersen - EL & IT Forbundet, leder av forhandlingsavdelingen
- Aksel Hagen - Sosialistisk Venstreparti

- Helene Bank - For Velferdsstaten (ordstyrer)

Om vi ikke tar disse klimautfordringene på alvor vil vi i fremtiden få mer ekstremvær og dette vil, urettferdig nok, hardest ramme fattige mennesker i Sør som er de som har bidratt minst historisk till klimagassutslipp. En nylig lansert rapport, av den humanitære organisasjonen DARA, stadfester at 100 millioner mennesker vil dø innen 2030 dersom verden ikke viser handlekraft i klimakampen.

Møtet arrangeres av Norges Sosiale Forum og er et av de frem stormøtene på Globaliseringskonferansen 1.-4. november.

I tillegg til dette stormøtet på klima vil det være over 70 andre debatter, verksteder, konserter, filmer og seminarer ellers på Globaliseringskonferansen. Meld deg på og se resten av programmet for Globaliseringskonferansen på www.globalisering.no.

 


Speakers
avatar for Jan Olav Andersen

Jan Olav Andersen

EL & IT Forbundet, leder av forhandlingsavdelingen.
avatar for Helene Bank

Helene Bank

Spesialrådgiver i For Veferdsstaten som arbeider for å sikre velferdsgodene vi har opparbeidet oss i Norge, i tillegg til å arbeide for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller internasjonalt. Helene sitter i tillegg i koordineringsgruppa for Handelskampanjen og Attacs... Read More →
avatar for Jostein Gaarder

Jostein Gaarder

Forfatter
avatar for Aksel Hagen

Aksel Hagen

Stortingsrepresentant for SV
avatar for Bård Lahn

Bård Lahn

Natuvernforbundet


Saturday November 3, 2012 4:30pm - 6:00pm CET
Sal A Oslo Kongressenter Folkets Hus
 
Sunday, November 4
 

2:00pm CET

Stormøte: Felles avslutningsmøte (75)

Vi samler høydepunktene fra konferansen og ser sammen framover. Etter fire dager med debatter, verksteder og kulturelt program spør vi oss: Hvor går veien videre? Hvordan skal vi jobbe for å sammen skape den verdenen vi vet er mulig? Hvis ikke du, hvem? Hvis ikke nå, når?


Speakers
avatar for Ingrid Aas Borge

Ingrid Aas Borge

Changemaker
avatar for Ebba Boye

Ebba Boye

Manifest Analyse
avatar for Jens Kihl

Jens Kihl

Nynorskmann, AU-medlem i Nei til EU og aktiv i SV.
avatar for Nina Skranefjell

Nina Skranefjell

Styreleder i Norges Sosiale Forum
avatar for Asbjørn Wahl

Asbjørn Wahl

For Velferdsstaten


Sunday November 4, 2012 2:00pm - 3:00pm CET
Sal A Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Annet