Loading…

Sign up or log in to bookmark your favorites and sync them to your phone or calendar.

Seminar-foredrag [clear filter]
Friday, November 2
 

10:00am CET

Asylpolitikk på 1-2-3 (9)

I forkant av stormøtet på åpenhet og antirasisme ønsker PRESS å invitere til et introforedrag om asylpolitikk. Her vil vi snakke om begrepene som brukes, samt hvem, hvorfor og hvor mange det er som søker asyl. Vi vil også berøre hvordan dagens asylpolitikk er i praksis.Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Åpenhet - antirasisme - asylkamp

10:00am CET

Fiskeripolitikk - Norge som sjømatkjempe (8)

Norge er verdens nest største eksportør av fisk. Dette gir oss et stort ansvar. Rundt årsskiftet skal regjeringen komme med en stortingsmelding om hvordan Norge skal bli verdens fremste sjønasjon. Hvordan sikrer vi at norsk fiskeripolitikk ikke ødelegger for fiskere i Sør og havets økosystem?


Speakers
avatar for Harald Sakarias Hansen

Harald Sakarias Hansen

Leder av Spire og sekretær for Handelskampanjen. Han er i tillegg kampanjeleder for Spires kampanje "Fisk for folket".


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Klima - miljø - mat

10:00am CET

Klimaforhandlingene på 1-2-3 (6)

Lurer du på hvordan det foregår når verdens ledere forhandler om fremtida? Dette møtet gir en innføring i FNs internasjonale klimaforhandlinger og forventningene til neste klimatoppmøtet i Doha.


Speakers
avatar for Ola Skaalvik Elvevold

Ola Skaalvik Elvevold

Naturvernforbundet
avatar for Karine Hertzberg

Karine Hertzberg

Seniorrådgiver i Miljøverndepartementet


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter
  Klima - miljø - mat

10:00am CET

Gjeld på 1-2-3 (5)

For hver krone utviklingsland får i bistand betaler de to kroner tilbake i gjeldsnedbetalinger. På tross av gjeldsslette er det mange land som igjen er i gjeldskrise. Dette møte gir deg en innføring i hvorfor pengestrømmen går fra Sør til Nord, og hva som har blitt gjort for å endre det.


Speakers
avatar for Paul Bjerke

Paul Bjerke

De Facto
Samfunnsdebattant
avatar for Gina Ekholt

Gina Ekholt

SLUG (Slett u-landsgjelda)
avatar for Benedikte Pryneid Hansen

Benedikte Pryneid Hansen

Leder, Attac Norge


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm CET
Sal D

12:30pm CET

Billige klær og luselønn (13)

Du og jeg kjøper i dag dobbelt så mye klær som man gjorde for 20 år siden, samtidig som klesprisene har gått ned. Klærne er billige fordi de som lager klærne har elendig lønn og arbeidsforhold. Seminaret forteller om Framtiden i våre henders arbeid med levelønn i Sør.


Speakers
avatar for Carin Leffler

Carin Leffler

Fagrådgiver i FIVH


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Møterom 3

12:30pm CET

Borgerlønn – veien videre for velferdsstaten? (12)

Borgerlønn kan sees som en reform av velferdsstaten. De sosiale rettigheter er knyttet til at man er et menneske og ikke til opparbeidede rettigheter fra arbeidslivet. En borgerlønnreform kan bidra til å frigjøre kreativitet, og ta bort stigmatisering og skyldfølelse.


Speakers
avatar for Anja Askeland

Anja Askeland

Miljøpartiet de Grønne i Oslo


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus

12:30pm CET

Den økonomiske krisa – en marxistisk forklaring (11)

Hva er roten til den ødeleggende økonomiske krisa, som rammer folk i store deler av verden? Noen peker på markedsliberalismen, andre på økende klasseforskjeller, atter andre på bankenes makt. Hvordan forklarte Marx de økonomiske krisene?


Speakers
avatar for Roar Eilertsen

Roar Eilertsen

Daglig leder i kunnskapssenteret De Facto
avatar for Andrew Kliman

Andrew Kliman

Økonomiprofessor fra USA og forfatter av boka "The Failure of Capitalist Production"


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Sal D

12:30pm CET

På røvertokt? – norske investeringer vs. utvikling og miljø (18)

Norske selskaper investerer i land med svært ustabile forhold, og midt i dette uryddige landskapet stiller norske investorer krav til forutsigbarhet og investorbeskyttelse, og investorers rettigheter styrkes på bekostning av befolkningens rett til å styre sitt eget land.


Speakers
avatar for Helene Bank

Helene Bank

Spesialrådgiver i For Veferdsstaten som arbeider for å sikre velferdsgodene vi har opparbeidet oss i Norge, i tillegg til å arbeide for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller internasjonalt. Helene sitter i tillegg i koordineringsgruppa for Handelskampanjen og Attacs... Read More →
BE

Beate Ekeberg

Miljøverndepartementet
avatar for Alberto Villareal

Alberto Villareal

Var med å grunnlege REDES (Friends of the Earth Uruguay). Han har arbeidet mye med miljø- og utviklingsspørsmål og er regionskoordinator for Friends of the Earth internasjonale program på handel, miljø og bærekraft og Latin-Amerikakoordinator for Food and Water Watch. Han... Read More →


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus

12:30pm CET

PAME (ALL-Workers Militant Front), kommunistene og folket i Hellas' klassekamp (17)

Leder for fagforeninga til arbeidere i medisinindustrien, Giota Tavoulari prater om kampen til PAME (stifta i 1999 av Kommunistpartiet 'KKE'). PAME er et koordineringssenter for ca 850000 organiserte, er hovedarrangør og nøkkelpådriverne i kampen mot angrip på folks rettigheter.


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Møterom 4

2:30pm CET

Krisen i Hellas: Hvordan organiserer folket motstanden mot angrepene? (16)

De dramatiske konsekvensene av krisen i Hellas viser hvor ødeleggende dagens eurokrise er. Greske Achilleas Stavrou innleder og forteller om motstanden til velferdskuttene. Stavrou kommer fra det radikale venstresidepartiet Syriza, som nesten vant valget sist.


Speakers
AS

Achilleas Stavrou

Partiet Syriza i Hellas


Friday November 2, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus

2:30pm CET

Usynlig og underbetalt - er hushjelper og au pair vår tids slaver? Hva gjør fagbevegelsen og hvilken rolle spiller ILO? (24)

Renholdere, hushjelper og au-pair er en stor gruppe arbeidere som har lave lønninger, ubekvemme arbeidstider, utrygge arbeidsvilkår og få rettigheter. Dette gjelder over hele Europa. De fleste er migranter og kvinner. Hva gjør fagbevegelsen?


Speakers
avatar for Rebecka Bohlin

Rebecka Bohlin

Forfatter av boka ""Usynlig og underbetalt""
avatar for Gerd Kristiansen

Gerd Kristiansen

Nestleder i LO
LL

Lene Løvdahl

JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)


Friday November 2, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Sal D

6:30pm CET

Radikal på nett 2.0 - hvilken rolle har alternative medier? (82)

Rundt oss er det økonomisk krise, massearbeidsløshet og reversering av velferdstiltak. Stormaktene bruker ressursene på humanitære kriger i stedet for på dugnad mot global oppvarming. Folks desperasjon avler fascistiske bevegelser, men også en sterkere venstreside og store protestbevegelser. I denne virkeligheten, hvordan kan vi bruke radikale og sosiale medier for å spre alternativ og uavhengig informasjon? Og hva er problemet med dagens konsern- og statsstyrte medier?


Speakers
avatar for Michael Albert

Michael Albert

Forfatter og redaktør av Znet, samt fra Occupy Wall Street
JL

Julie Lødrup

Manifest Analyse
MH

Mina Hauge Nærland

Debattredaktør på nett for Aftenposten
avatar for Vegard Velle

Vegard Velle

Radikal Portal


Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Sal D

6:30pm CET

Europeisk fagbevegelse i krise – Hva kan vi lære? Norsk fagbevegelse må velge en strategi for framtida (28)

Møtet bruker Tyskland som eksempel for å prøve å vise hvorfor fagbevegelsen i Europa har havna fullstendig på defensiven. Hvilke veivalg må norsk fagbevegelse velge for ikke å havne i samme situasjon?


Speakers
avatar for Nele Hess

Nele Hess

DGB Berlin-Brandenbourg
avatar for Dag Seierstad

Dag Seierstad

EU-rådgiver og ekspert på Tyskland
avatar for Ingrid Wergeland

Ingrid Wergeland

Manifest Analyse


Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Økonomisk krise og demokratiske utfordringer
 
Saturday, November 3
 

10:00am CET

Tourism and Globalization – the impact of Norwegian tourism on global peace and justice (43)

Many governments claim that tourism is "a motor for development"; that it contributes to poverty alleviation and peacemaking in developing countries. But how do the poor and oppressed really benefit?Speakers
avatar for Tyler Dale Hauger

Tyler Dale Hauger

Information and Project Adviser, Karibu Foundation
avatar for Zoilamérica Narváez

Zoilamérica Narváez

Director of CEI- Centro de Estudios Internacionales
avatar for Mr. Ranjan Solomon

Mr. Ranjan Solomon

Former Executive Director of the Ecumenical Coalition On Tourism (India)
LV

Linda Veråsdal

Director of Ethical Travel Portal, Norway


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am CET
Møterom 4
  Annet

10:00am CET

Språk er makt – retorikk i asylpolitikken (42)

Synet på asylsøkere og innvandrere har endret seg de siste årene, og det til tross for at de som søker asyl fortsatt er de samme. På dette møtet vil vi se på hvordan søkelyset og debatten rundt innvandring og asyl har endret seg. Vi vil sette fokus på hvordan retorikk bidrar til å fremme negative holdninger og en mer konservativ asylpolitikk.


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Åpenhet - antirasisme - asylkamp

10:00am CET

Utvikling, oljesøl og skitne investeringer ? Norske selskaper i Afrikas oljeeventyr (38)

Kan Afrikas olje skape en raskere utvikling en bistanden? Framtiden i våre hender og Fellesrådet for Afrika har laget to rapporter om norske oljeselskaper i Afrika og deres forhold til samfunnsansvar.


Speakers
avatar for Magnus Flacke

Magnus Flacke

Daglig leder, Fellesrådet for Afrika
avatar for Sigurd Jorde

Sigurd Jorde

Framtiden i Våre Hender


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter

2:30pm CET

Hvordan endrer vi den harde linja i norsk asylpolitikk? (54)

Norsk asylpolitikk har blitt hardere og hardere de siste åra. På tross av bred folkelig mobilisering har ikke myndighetene vist tegn til å endre kurs. Dette møtet samler noen av de viktigste stemmene på asylfeltet for en konstruktiv samtale om hvordan vi kan skape en mer human flyktningpolitikk.


Speakers
avatar for Karl Eldar Evang

Karl Eldar Evang

Foreningen av 12. januar
BR

Brynjulf Risnes

Menneskerettighetsadvokat, kjent fra Maria Amelie-saken.
avatar for Liv Tørres

Liv Tørres

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Sal D

2:30pm CET

Cowboy og indianer - norsk frihandel i lovlause Honduras (51)

Kva er følgjene av frihandel og utenlands investeringar i land som Honduras? Norge forhandlar frihandelsavtale med landet som er mest kjend for menneskerettsbrot.


Speakers
CA

Carlos Amador

Leiar av miljøorganisasjonen Comite Ambientalista Valle de Siria. Dette er ein lokal miljøorganisasjon i Valle de Siria etablert av dei lokale lærarane, som arbeider for opprydding i forrureiningane etter den Gold Corp eigde gruva.
BM

Betty Matamoros

Var internasjonal talskvinne for motstandsfronten etter statskuppet i Honduras i 2009 og vart internasjonal talskvinne for den rørsla som har valt ein ikkje-parlamentarisk strategi etter at mostandsfronten vart fraksjonert.


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Klima - miljø - mat

2:30pm CET

Ikke nevn militæret! (52)

Krig og militarisme skaper store miljøødeleggelser, fra giftige og radioaktive våpen, til betydelige CO2-utslipp og storforbruk av ressurser og landområder. Hvordan sette dette problemet på den politiske dagsorden? Kan innføring av et utvidet sikkerhetsbegrep være en vei å gå?


Speakers
avatar for Alexander Harang

Alexander Harang

Informasjonssjef, Fredslaget
Lnformasjonssjef Fredslaget
avatar for Åse Møller-Hansen

Åse Møller-Hansen

Styremedlem IKFF (Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet) avd. Bergen
avatar for Susanne Urban

Susanne Urban

Styremedlem Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet og talsperson for Nordisk Nettverk mot Uranvåpen


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Møterom 4

2:30pm CET

Protest movements in Africa: A critical analysis of the uprisings in North Africa and sub-Sahara Africa (49)

Protest movements in Africa - north and south of the Sahara: To what extent have they inspired each other? Are they part of the same tendency or development? What is the future of the protest movements on the continent?


Speakers
avatar for Samir Amin

Samir Amin

Egyptisk politisk forfatter
SS

Saikou Samate

ACID - Africa Centre for Information and Development


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus
 
Sunday, November 4
 

10:00am CET

Norsk næringsliv og norske myndigheter støtter økonomisk den israelske okkupasjonen (69)

Våren 2012 har to rapporter vist at det er en rekke forhold som knytter norske myndigheter, næringsliv og organisasjoner til den israelske okkupasjonen. Hvordan kan en norsk *BDS-allianse få slutt på dette?

(*BDS Boycotts, Divestments and Sanctions - betegnelse
for virkemidler for å legge konkret press på Israel. Et palestinsk opprop for BDS ble lansert i 2005)


Speakers
avatar for Martin Holter

Martin Holter

Rådgiver Midtøstenavdelingen Norsk Folkehjelp
avatar for Erik Jørgensen

Erik Jørgensen

Leder av Palestine Network Norway
avatar for Annicken Lundgård

Annicken Lundgård

Leder for Palestinakomiteen i Norge
avatar for Elisabeth Palerud

Elisabeth Palerud

Leder av Fellesutvalget for Palestina
avatar for Roy Pedersen

Roy Pedersen

Leder av LO i Oslo
avatar for Eddie Whyte

Eddie Whyte

Nestleder, Fagforbundet Vestfold.


Sunday November 4, 2012 10:00am - 11:30am CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus