Loading…

Sign up or log in to bookmark your favorites and sync them to your phone or calendar.

Debatt [clear filter]
Friday, November 2
 

12:30pm CET

Høyreekstremisme og antifeminisme (14)

I samarbeid med Oslo Dokumentarkino vil Fett utforske antifeminisme, kvinneforakt og reaksjonære kjønnssyn innen xenofobe og/eller høyreekstreme ideologier. Vi starter med visning av aktuell dokumentarfilm og kjører påfølgende paneldebatt. Innspill fra publikum er velkomne.


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Auditoriet

12:30pm CET

Ny underklasse i Norge? (15)

I dag får bare 42% prosent av asylsøkere som vil jobbe arbeidstillatelse. Samtidig har du 25% mindre mulighet til å bli kalt inn til intervju hvis du har utenlandsk navn. Vi ser en utvikling mot et etnisk delt arbeidsliv, der det vokser fram en ny underklasse i Norge.


Speakers
avatar for Seher Aydar

Seher Aydar

Leder i Rød Ungdom
avatar for Ahmad Ghanizadeh

Ahmad Ghanizadeh

Statssekretær, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
avatar for Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen

Kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter
avatar for Liv Tørres

Liv Tørres

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter

12:30pm CET

The Arctic is hot. People and nature (10)

Europakartet er snudd opp ned. Havet stiger og fiskebestandene rykker nordover. Det gjør også gruveselskapene, oljeriggene, PR-industrien og miljøbevegelsen. Hvem har mulighetene og hvem har utfordringene? Og hvordan møter folk og samfunn i nord den nye tiden? For første gang i globaliseringskonferansens historie settes Arktis på dagsorden.


Speakers
avatar for Bente Aasjord

Bente Aasjord

Spesialrådgiver i Fagforbundet
avatar for Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Utenriksminister
avatar for Aili Keskitalo

Aili Keskitalo

Leder Norske Samers Riksforbund
avatar for Aase Refsnes

Aase Refsnes

Arktisk rådgiver i Naturvernforbundet
avatar for Lindis Sloan

Lindis Sloan

Seniorrådgiver KUN (Senter for kunnskap og likestilling)


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus

2:30pm CET

Hva gjør Norge i krig? (21)

PRESS og Fredsinitiativet vil sette fokus på Norge sin rolle i krig og konflikt og i Afghanistan. Møtet åpnes med innledninger fra Erling Borgen og Helge Lurås fra NUPI og avsluttet med en debatt mellom ungdomspartiene. Under debatten blir tema som våpenhandel, oljefondet, krigen i Afghanistan og Norges deltagelse i NATO og FN berørt.


Speakers
avatar for Erling Borgen

Erling Borgen

Samfunnsdebattant, journalist, forfatter og dokumentarfilmregissør


Friday November 2, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Sal A Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Annet

2:30pm CET

Handelsavtaler som er bra for klimaet, kvinner og matsikkerheit - kva kriterie må ligge til grunn? (20)

Omsynet til likestilling, miljøet og matsikkerheit kjem ofte i bakgrunnen når nye handelsavtaler på mat skal inngåast. Kva kriterie bør ein legge vekt på for å ta større omsyn til desse verdiane?


Speakers
BB

Brita Brekke

Arbeider i Latin-Amerikagruppene og sitter i handelsutvalget til Spire. Hun har tidligere jobbet i Bygdekvinnelaget og vært ansvarlig for Spires arbeid med landran.
avatar for Arild Hermstad

Arild Hermstad

Fremtiden i våre hender
avatar for Heidi Lundeberg

Heidi Lundeberg

Daglig leder i Latin-Amerikagruppene og leder av Handelskampanjen.
avatar for Alberto Villareal

Alberto Villareal

Var med å grunnlege REDES (Friends of the Earth Uruguay). Han har arbeidet mye med miljø- og utviklingsspørsmål og er regionskoordinator for Friends of the Earth internasjonale program på handel, miljø og bærekraft og Latin-Amerikakoordinator for Food and Water Watch. Han... Read More →


Friday November 2, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Klima - miljø - mat

2:30pm CET

Hva lags revolusjon trengs for å stoppe den globale oppvarmingen? (19)

Det fins kun to tenkelige alternativer for hvordan utslippskurven globalt og nasjonalt kan snu så raskt som klimavitenskapene krever: en grønn industriell revolusjon, eller en økologisk sosial revolusjon.


Speakers
avatar for Beate Sjåfjell

Beate Sjåfjell

Concerned Scientists Norway
avatar for Andreas Ytterstad

Andreas Ytterstad

Concerned Scientists Norway


Friday November 2, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter
  Klima - miljø - mat

6:30pm CET

Hver dråpe teller – energi og vannsikkerhet i et endret klima (31)

Rapportlanseringen belyser hvordan klimaendringer påvirker tilgangen til vann, og tilpasningsstrategier. Flere caser vil synliggjøre konsekvensene av klimaendringene på landbruk i utviklingsland, så vel som ulike tilpassnings- og omstillingsstrategier som blir benyttet. Det tar særlig opp forbindelsen mellom vannsikkerhet og matsikkerhet.


Speakers
avatar for Harald Sakarias Hansen

Harald Sakarias Hansen

Leder av Spire og sekretær for Handelskampanjen. Han er i tillegg kampanjeleder for Spires kampanje "Fisk for folket".
avatar for Maren Olene Kloster

Maren Olene Kloster

Styremedlem i FIVAS
avatar for Christoffer Ringnes Klyve

Christoffer Ringnes Klyve

Leder for utenlandsavdelingen i Utviklingsfondet
LM

Lisetta Marie Trebbi

Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet, seksjon for klima, global helse og bærekraftig utvikling


Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter

6:30pm CET

Rettferdighet for alle penga (23)

Hvordan avskaffer vi fattigdom? Hvordan fremmer vi en økonomisk vekst som kommer de fattige til gode? Og har vi rett til å blande oss bort i hvordan andre land fordeler rikdommen sin?  Norge vil bruke utviklingspolitikken for å få til bedre fordeling både mellom nord og sør, men også innad i land. Hva er de beste grepene for å få det til? Hva er dilemmaene? Utviklingsminister Heikki Holmås inviterer til debatt og innspill til stortingsmelding om rettferdig fordeling i utviklingspolitikken.


Speakers
avatar for Heikki Holmås

Heikki Holmås

Utviklingsminister


Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Økonomisk krise og demokratiske utfordringer
  • Host Organization SV
  • Company Debatt
  • Språk Norsk
 
Saturday, November 3
 

10:00am CET

Hvordan sikre nok mat til alle - løsninger i landbruket (39)

Nesten 1 milliard mennesker sulter selv om det produseres nok mat. Hvordan bør mat produseres og fordeles slik at alle kan spise seg mette?


Speakers
avatar for Elin Ersdal

Elin Ersdal

Norfund
avatar for Hege Hertzberg

Hege Hertzberg

Utviklingspolitisk direktør
avatar for Kristin Kjæret

Kristin Kjæret

FIAN Norge
avatar for Andrew P. Kroglund

Andrew P. Kroglund

Informasjonssjef, Utviklingsfondet
avatar for Sven Arne Lie

Sven Arne Lie

Forsker og forfatter av boka "En nasjon av kjøtthuer".
avatar for Sarojeni V. Rengam

Sarojeni V. Rengam

Administrerende direktør for Pesticide Action Network (PAN)
BV

Bruna Valsoler

Aktivist fra de jordløses bevegelse (MST) i Brasil.


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am CET
Sal D
  Klima - miljø - mat

10:00am CET

Velkommen til den nye EU-debatten! (36)

EU debatten går i dag ikke rundt spørsmålet om Norge skal bli medlem eller ikke, men hvorvidt vi skal tillate at EU overstyrer norsk arbeidsmiljølov. Flere og flere forbund i LO krever at arbeidslivet skal ut av EØS. På den andre siden kommer Regjeringen med oppfølgingen av Europautredningen i nærmeste fremtid der budskapet mest sannsynlig vil være at “handlingsrommet” skal utnyttes bedre. I panelet har statssekretær Gry Larsen (AP) som skal duellere mot EL og ITs Jan Olav Andersen. Ordstyrer: Dag Seierstad (rådgiver, SVs stortingsgruppe)


Speakers
avatar for Dag Seierstad (ordstyrer)

Dag Seierstad (ordstyrer)

Rådgiver, SVs stortingsgruppe
avatar for Jan Olav Andersen

Jan Olav Andersen

EL & IT Forbundet, leder av forhandlingsavdelingen.


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am CET
Møterom 3

2:30pm CET

Hvordan kan vi skaffe 100.000 grønne arbeidsplasser? (53)

Søppelsortering, bedre sykkelstier, bilfrie sentrum. Det finnes mange gode klimatiltak. Men uten at energiproduksjonen blir utslippsfri kommer vi likevel til kort. Hvordan kan Norge spille en rolle i å skape det fornybare samfunn?


Speakers
avatar for Lene Liebe Delsett

Lene Liebe Delsett

Fagrådgiver i Naturvernforbundet
avatar for Ingunn Gjerstad

Ingunn Gjerstad

Sekretær i LO i Oslo
avatar for Marius Holm

Marius Holm

Daglig leder i miljøstiftelsen ZERO.
avatar for Silje Lundberg

Silje Lundberg

Leder i Natur og Ungdom
avatar for Ann Ørjebu

Ann Ørjebu

Leder av Industri Energis ungdomsutvalg


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus

2:30pm CET

Kvinnekamp i krisetid (48)

Grådige menn har forårsaket krisa. Må pliktoppfyllende kvinner ta konsekvensene? Vi tar debatten om heltid, likelønn, velferdskutt og kvinnekamp i krisetid.


Speakers
avatar for Agneta Stark

Agneta Stark

Økonom og President of the International Association for Feminist Economics
TT

Turid Thomassen

Tidligere leder i Rødt
avatar for Ingrid Wergeland

Ingrid Wergeland

Manifest Analyse


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter

6:30pm CET

Islamofobi – den moderne rasismen (65)

Islamofobi er et av samtidens mest omfattende uttrykk for rasisme. Propaganda om at muslimer er til skade for samfunnet er sentralt i flere ny-fascistiske bevegelser og ideologier av den typen Breivik står for.  I panelet har vi blant annet Martin Smith fra Unite Against Fascism (England) og Lara Rashid fra AUF.


Speakers
avatar for Martin Smith

Martin Smith

Leder av UAF, United Against Fascism i England, ledende i kampen mot English Defence League
PT

Petter Torp

Klubbtillitsvalgt


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus

6:30pm CET

Gratis kollektivtransport - Nødvendig klimatiltak eller utopi? (62)

Planka Oslo ønsker å legge til rette for en kunnskapsbasert og ideell debatt om gratis kollektivtransport. Er det et godt og sosialt rettferdig klimatiltak, eller vil det føre til en forverring av det eksisterende tilbudet? Er gratis kollektivtransport realistisk?


Speakers
avatar for Andreas Behring

Andreas Behring

Sosialistisk Venstreparti
avatar for Khamshajiny Gunaratnam

Khamshajiny Gunaratnam

Arbeiderpartiet
avatar for Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes

Leder i Rødt
avatar for Harald Nissen

Harald Nissen

Miljøpartiet De Grønne


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Møterom 4
  Klima - miljø - mat

6:30pm CET

Investering i mat - et umettelig marked? (61)

Nå kan nordmenn spekulere i korn, ris og mais ved å investere i råvarefond. FNs spesialrapportør for retten til mat advarer mot denne type investering fordi det kan føre til at de med dårligst kjøpekraft ikke lenger får råd til livsnødvendig mat.


Speakers
avatar for Sigurd Jorde

Sigurd Jorde

Framtiden i Våre Hender
KJ

Kjell Jørgensen

Professor, BI
avatar for Kristin Kjæret

Kristin Kjæret

FIAN Norge
avatar for Christian Tybring-Gjedde

Christian Tybring-Gjedde

Finanskomiteen, FrP


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter

6:30pm CET

Road after Rio: ombudsperson for future generations (64)

Political decisions are often made without taking future generations' interests into consideration.  The need for an ombudsperson to look after and protect their interests is increasing. Is an ombudsman for future generations a desirable and feasible possibility? Which role would such an ombudsperson play in society?


Speakers
avatar for Lizzie Banda

Lizzie Banda

representative from Youth Environment Network (YEN) i Zambia
OK

Ole Kristian Fauchald

Professor ved Institutt for offentlig rett ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo
avatar for Reidar Hjermann

Reidar Hjermann

Tidligere barneombud
avatar for Jan Gustav Strandenæs

Jan Gustav Strandenæs

Seniorrådgiver for ANPED, the Northern Alliance for Sustainability


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Møterom 3

6:30pm CET

En annen økonomi er mulig. Hvilken? (84)

For å oppnå en annen verden, trenger vi også en annen økonomi. Men hvordan bør denne økonomien se ut? Hvordan bør arbeidsplassene demokratiseres, og produksjon og konsumpsjon koordineres? Skal bankene reguleres? Jobbene restruktureres? Hvordan kan rettferdige lønninger fastsettes? Og ikke minst: Hva skiller og forener de som ønsker en annen økonomi?


Speakers
avatar for Michael Albert

Michael Albert

Forfatter og redaktør av Znet, samt fra Occupy Wall Street
avatar for Solveig Jonsdottir

Solveig Jonsdottir

Attac Island


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
TBA
  Økonomisk krise og demokratiske utfordringer

6:30pm CET

Faglig strategimøte for ungdom om klassekamp og arbeiderbevegelsen, særlig i lys av den økonomiske krisa (59)

Med krisa som bakteppe vil vi diskutere hvilke problemer fagbevegelsen møter i Norge, hvordan krisa påvirker oss og muligheten for venstresiden til å komme på offensiven og løfte arbeiderbevegelsens alternativer.


Speakers
avatar for Jonas Bals

Jonas Bals

Fellesforbundet, bygningsarbeiderforening
avatar for Ebba Boye

Ebba Boye

Manifest Analyse
avatar for Jon Thomas Suhr

Jon Thomas Suhr

Avdelingsleder for Handel og Kontor i Oslo og Akershus
avatar for Ann Ørjebu

Ann Ørjebu

Leder av Industri Energis ungdomsutvalg


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Sal D
 
Sunday, November 4
 

10:00am CET

The Road from Rio: can the UN meet the greatest challenges of our time? (67)

Møtet skal sette søkelys på utfallet av FNs konferanse om bærekraftig utvikling (Rio+20) i juni og se på i hvilken grad verdenssamfunnet klarte å bli enige om tiltak som vil bidra til økt velstand og sosial rettferdighet og samtidig bevare miljøet for fremtidige generasjoner.


Speakers
avatar for Benedikte Pryneid Hansen

Benedikte Pryneid Hansen

Leder, Attac Norge
avatar for Heikki Holmås

Heikki Holmås

Utviklingsminister
avatar for Andrew P. Kroglund

Andrew P. Kroglund

Informasjonssjef, Utviklingsfondet
avatar for Chee Yoke Ling

Chee Yoke Ling

Legal advisor, Third World Network
avatar for Andrew Preston

Andrew Preston

Daglig leder, Forum for utvikling og miljø


Sunday November 4, 2012 10:00am - 11:30am CET
Sal D