Loading…

Sign up or log in to bookmark your favorites and sync them to your phone or calendar.

Innføring [clear filter]
Friday, November 2
 

10:00am

Ikke-voldelig kommunikasjon - sjiraffspråket (76)

2 timers verksted med dialog, selvrefleksjon og gruppeaktivitet knyttet til: - Lytte etter andres behov selv om de utrykker seg aggressivt, -Uttrykke deg så tydelig om hva du ønsker, - søke en dialog der begge parters behov blir møtt.


Speakers
EE

Elsa-Britt Enger

Bestemødre for Fred


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm
TBA

10:00am

Kastediskriminering (7)

Introduction: 260 million people are deprived of their rights because they were born outside the caste system, and is so-called Untouchables (Dalits) - also named ‘the unclean’.

- Ashish Singh opens the conference with a presentation of the caste system in India and South Asia.

- Operation Day’s Work targets Dalits in Nepal. Listen to their experiences.

- Watch a short presentation film on the issue.

- A new Norwegian Dalit Network (the Dalit Solidarity Network) will be presented by the coordinator Sandra Petersen.


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm
Møterom 3

10:00am

Asylpolitikk på 1-2-3 (9)

I forkant av stormøtet på åpenhet og antirasisme ønsker PRESS å invitere til et introforedrag om asylpolitikk. Her vil vi snakke om begrepene som brukes, samt hvem, hvorfor og hvor mange det er som søker asyl. Vi vil også berøre hvordan dagens asylpolitikk er i praksis.Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus

10:00am

Fiskeripolitikk - Norge som sjømatkjempe (8)

Norge er verdens nest største eksportør av fisk. Dette gir oss et stort ansvar. Rundt årsskiftet skal regjeringen komme med en stortingsmelding om hvordan Norge skal bli verdens fremste sjønasjon. Hvordan sikrer vi at norsk fiskeripolitikk ikke ødelegger for fiskere i Sør og havets økosystem?


Speakers
avatar for Harald Sakarias Hansen

Harald Sakarias Hansen

Leder av Spire og sekretær for Handelskampanjen. Han er i tillegg kampanjeleder for Spires kampanje "Fisk for folket".


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus

10:00am

Klimaforhandlingene på 1-2-3 (6)

Lurer du på hvordan det foregår når verdens ledere forhandler om fremtida? Dette møtet gir en innføring i FNs internasjonale klimaforhandlinger og forventningene til neste klimatoppmøtet i Doha.


Speakers
avatar for Ola Skaalvik Elvevold

Ola Skaalvik Elvevold

Naturvernforbundet
avatar for Karine Hertzberg

Karine Hertzberg

Seniorrådgiver i Miljøverndepartementet


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter

10:00am

Gjeld på 1-2-3 (5)

For hver krone utviklingsland får i bistand betaler de to kroner tilbake i gjeldsnedbetalinger. På tross av gjeldsslette er det mange land som igjen er i gjeldskrise. Dette møte gir deg en innføring i hvorfor pengestrømmen går fra Sør til Nord, og hva som har blitt gjort for å endre det.


Speakers
avatar for Paul Bjerke

Paul Bjerke

De Facto
Samfunnsdebattant
avatar for Gina Ekholt

Gina Ekholt

SLUG (Slett u-landsgjelda)
avatar for Benedikte Pryneid Hansen

Benedikte Pryneid Hansen

Leder, Attac Norge


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm
Sal D

10:00am

Megamonopol – krisa i kapitalismen på 1-2-3 (4)

Hva er kapitalisme? Hvorfor er vekst så viktig, hva betyr fri flyt av kapital, hvordan oppstår finansbobler og hvorfor er det krise? Litt usikker på disse spørsmålene og hva de betyr? Kom på innføringsmøte med Rød Ungdom og Attac!


Speakers
avatar for Seher Aydar

Seher Aydar

Leder i Rød Ungdom


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus

6:30pm

Robin Hood-skattkampanjen inviterer til verksted: Ta fra de rike på 1-2-3! (29)

Vanlige folk betaler for en krise de ikke har skapt. Med finansskatt vil spekulanten betale! Så langt er regjeringa lunken til forslaget og vi trenger å tenne gløden hos Jens & Siggy. Bli med å meisle ut strategien for å få Robin Hood-skatt på dagsorden fram mot valget i 2013.


Speakers

Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus