Loading…

Sign up or log in to bookmark your favorites and sync them to your phone or calendar.

Thursday, November 1
 

5:00pm CET

Innsjekk og registrering
Thursday November 1, 2012 5:00pm - 8:00pm CET
Foajeen Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Annet

6:00pm CET

Stort åpningsmøte: Nasjonale og globale brennpunkt (2)

Verden rundt oss brenner. Både finans- og velferdssystemet er i krise. Antidemokratiske tiltak oppstår i land vi pleier å kalle demokratier.

Å fortsette å arbeide for våre velferdsordninger, egalitære samfunn og demokratiske institusjoner er viktig for oss selv men også for andre demokratiforkjempere. En aktivist i spanske 15M uttalte: «Den nordiske velferdsmodellen er en historisk milestein i kampen for likhet, den er til nå det nærmeste vi har kommet i å oppnå et system basert på omfordeling. Hvis dere feiler, vil et viktig referansepunkt være tapt for oss alle.»

Samtidig har vi i større grad en noen gang, ansvar for hvordan den norske stat og norske selskap opererer i utlandet. Vi kan ikke akseptere at Norge skal sette egeninteresser og elitenes interesser over andre. Vi spør oss hva vår rolle i verden i dag skal være og hvilke krav skal norske sosiale bevegelser og organisasjoner sette i framover?

Avslutningen på åpningsmøte er et politisk/kunstnerisk innslag med et imponerende antall innslag. Vi ønsker gjennom appeller, film og musikk å vise kamper som har vært med å skape det Norge vi har i dag. Samtidig som vi vil skal sette fokus på aktuelle saker til sosiale bevegelser for å kunne skape og videreutvikle velferdsstaten, en solidarisk utenrikspolitikk og egalitære samfunn.


Speakers
avatar for Michael Albert

Michael Albert

Forfatter og redaktør av Znet, samt fra Occupy Wall Street
avatar for Samir Amin

Samir Amin

Egyptisk politisk forfatter
avatar for Seher Aydar

Seher Aydar

Leder i Rød Ungdom
avatar for Helene Bank

Helene Bank

Spesialrådgiver i For Veferdsstaten som arbeider for å sikre velferdsgodene vi har opparbeidet oss i Norge, i tillegg til å arbeide for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller internasjonalt. Helene sitter i tillegg i koordineringsgruppa for Handelskampanjen og Attacs... Read More →
avatar for Harald Berntsen

Harald Berntsen

Historiker
avatar for Benedikte Pryneid Hansen

Benedikte Pryneid Hansen

Leder, Attac Norge
avatar for Audun Lysbakken

Audun Lysbakken

Leder i Sosialistisk Venstreparti
avatar for Sana El Morabit

Sana El Morabit

Med i filmen Til Ungdommen
avatar for Nina Skranefjell

Nina Skranefjell

Styreleder i Norges Sosiale Forum
BW

Bård Watn

Musiker


Thursday November 1, 2012 6:00pm - 8:00pm CET
Sal A Oslo Kongressenter Folkets Hus

8:00pm CET

Utstillingsåpning: (Bruddstykker av) Revolusjon

En gruppeutstilling ved Rachel Dagnall, Ola Misztur, Stig Olav Tony Fredriksson, Palestinerleiren, Christian Tony Norum, Sissel M. Bergh, Anders Eiebakke, Liva Mork, Ine Kobbestad, Elisabeth T. Medbøe og Victor Lind. Kurator: Anita Hillestad.


Thursday November 1, 2012 8:00pm - 11:59pm CET
Foajeen Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Kultur

9:00pm CET

Film: Ausencias y Retratos (Absences and Portraits) 2010

Filmen "Ausencias y Retratos" (Absences and Portraits) fra 2010 tar for seg et av de mest grusomme kapitelene i nyere colombiansk historie. Filmen følger pårørende til fem såkalte "Falske Positive" i Magdalena Medio, tilfeller av utenom-juridiske henrettelser der colombianske sikkerhetsstyrker bortførte og drepte unge menn, for så å presentere dem som falne fiendtlige stridende. I dag er mer enn 2000 saker av denne typen registrert i Colombia.

Filmen vant prisen for beste dokumentar på den Nasjonale Festivalen for Folkelig Film og Video i Colombia i 2011.

Regissør Mónica Orjuela vil innlede til filmen og snakke om hvordan dette er en del av det svært vanskelige bakteppet for de pågående fredssamtalene.

Filmen er tekstet på engelsk.

Visningen vil foregå på Filmens Hus.


Speakers
MO

Mónica Orjuela

Regissør av filmen ASCAMCAT


Thursday November 1, 2012 9:00pm - 10:00pm CET
Filmens hus
  Kultur
 
Friday, November 2
 

9:00am CET

Film: Chasing Ice, Jeff Orlowski, USA 2012

Chasing Ice er en spektakulær film som må sees på et stort lerret. Filmen er både utrolig vakker og forferdelig skremmende på samme tid.

I 2005 ble fotograf James Balog sendt på oppdrag i Arktis for National Geographic for å dokumentere issmeltingen. Han var i utgangspunktet kritisk til graden av klimaendringer og til klimaforskningen. Disse bekymringene ble imidlertid helt overkjørt av de massive og enormt raske endringene han observerte da han begynte å fotografere.

Balog startet etterpå opp Extreme Ice Survey, et prosjekt for å dokumentere issmeltingen over tid. Filmen skildrer hvordan Balog sammen med et team av mennesker plasserer ut en rekke kameraer for å ta intervallbilder av isbreer på Grønland, Island og i Alaska over en periode på tre år, for å dokumentere de enorme endringene. Vi får så se sammensatte sekvenser av fotografiene som er tatt.

Resultatet er en skremmende og massiv dokumentasjon av issmeltingen i Arktis. Du har aldri før sett issmeltingen dokumentert på denne måten.

Filmen har vunnet priser på Sundance Film Festival 2012, Full Frame Film Festival 2012, Hot Docs Film Festival 2012, SXSW Film Festival 2012 og en rekke andre festivaler.


Friday November 2, 2012 9:00am - 10:30am CET
Filmens hus

10:00am CET

Ikke-voldelig kommunikasjon - sjiraffspråket (76)

2 timers verksted med dialog, selvrefleksjon og gruppeaktivitet knyttet til: - Lytte etter andres behov selv om de utrykker seg aggressivt, -Uttrykke deg så tydelig om hva du ønsker, - søke en dialog der begge parters behov blir møtt.


Speakers
EE

Elsa-Britt Enger

Bestemødre for Fred


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm CET
TBA
  Annet

10:00am CET

Kastediskriminering (7)

Introduction: 260 million people are deprived of their rights because they were born outside the caste system, and is so-called Untouchables (Dalits) - also named ‘the unclean’.

- Ashish Singh opens the conference with a presentation of the caste system in India and South Asia.

- Operation Day’s Work targets Dalits in Nepal. Listen to their experiences.

- Watch a short presentation film on the issue.

- A new Norwegian Dalit Network (the Dalit Solidarity Network) will be presented by the coordinator Sandra Petersen.


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm CET
Møterom 3
  Annet

10:00am CET

Asylpolitikk på 1-2-3 (9)

I forkant av stormøtet på åpenhet og antirasisme ønsker PRESS å invitere til et introforedrag om asylpolitikk. Her vil vi snakke om begrepene som brukes, samt hvem, hvorfor og hvor mange det er som søker asyl. Vi vil også berøre hvordan dagens asylpolitikk er i praksis.Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Åpenhet - antirasisme - asylkamp

10:00am CET

Fiskeripolitikk - Norge som sjømatkjempe (8)

Norge er verdens nest største eksportør av fisk. Dette gir oss et stort ansvar. Rundt årsskiftet skal regjeringen komme med en stortingsmelding om hvordan Norge skal bli verdens fremste sjønasjon. Hvordan sikrer vi at norsk fiskeripolitikk ikke ødelegger for fiskere i Sør og havets økosystem?


Speakers
avatar for Harald Sakarias Hansen

Harald Sakarias Hansen

Leder av Spire og sekretær for Handelskampanjen. Han er i tillegg kampanjeleder for Spires kampanje "Fisk for folket".


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Klima - miljø - mat

10:00am CET

Klimaforhandlingene på 1-2-3 (6)

Lurer du på hvordan det foregår når verdens ledere forhandler om fremtida? Dette møtet gir en innføring i FNs internasjonale klimaforhandlinger og forventningene til neste klimatoppmøtet i Doha.


Speakers
avatar for Ola Skaalvik Elvevold

Ola Skaalvik Elvevold

Naturvernforbundet
avatar for Karine Hertzberg

Karine Hertzberg

Seniorrådgiver i Miljøverndepartementet


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter
  Klima - miljø - mat

10:00am CET

Gjeld på 1-2-3 (5)

For hver krone utviklingsland får i bistand betaler de to kroner tilbake i gjeldsnedbetalinger. På tross av gjeldsslette er det mange land som igjen er i gjeldskrise. Dette møte gir deg en innføring i hvorfor pengestrømmen går fra Sør til Nord, og hva som har blitt gjort for å endre det.


Speakers
avatar for Paul Bjerke

Paul Bjerke

De Facto
Samfunnsdebattant
avatar for Gina Ekholt

Gina Ekholt

SLUG (Slett u-landsgjelda)
avatar for Benedikte Pryneid Hansen

Benedikte Pryneid Hansen

Leder, Attac Norge


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm CET
Sal D

10:00am CET

Megamonopol – krisa i kapitalismen på 1-2-3 (4)

Hva er kapitalisme? Hvorfor er vekst så viktig, hva betyr fri flyt av kapital, hvordan oppstår finansbobler og hvorfor er det krise? Litt usikker på disse spørsmålene og hva de betyr? Kom på innføringsmøte med Rød Ungdom og Attac!


Speakers
avatar for Seher Aydar

Seher Aydar

Leder i Rød Ungdom


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm CET
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Økonomisk krise og demokratiske utfordringer

12:30pm CET

Høyreekstremisme og antifeminisme (14)

I samarbeid med Oslo Dokumentarkino vil Fett utforske antifeminisme, kvinneforakt og reaksjonære kjønnssyn innen xenofobe og/eller høyreekstreme ideologier. Vi starter med visning av aktuell dokumentarfilm og kjører påfølgende paneldebatt. Innspill fra publikum er velkomne.


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Auditoriet

12:30pm CET

Ny underklasse i Norge? (15)

I dag får bare 42% prosent av asylsøkere som vil jobbe arbeidstillatelse. Samtidig har du 25% mindre mulighet til å bli kalt inn til intervju hvis du har utenlandsk navn. Vi ser en utvikling mot et etnisk delt arbeidsliv, der det vokser fram en ny underklasse i Norge.


Speakers
avatar for Seher Aydar

Seher Aydar

Leder i Rød Ungdom
avatar for Ahmad Ghanizadeh

Ahmad Ghanizadeh

Statssekretær, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
avatar for Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen

Kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter
avatar for Liv Tørres

Liv Tørres

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter

12:30pm CET

The Arctic is hot. People and nature (10)

Europakartet er snudd opp ned. Havet stiger og fiskebestandene rykker nordover. Det gjør også gruveselskapene, oljeriggene, PR-industrien og miljøbevegelsen. Hvem har mulighetene og hvem har utfordringene? Og hvordan møter folk og samfunn i nord den nye tiden? For første gang i globaliseringskonferansens historie settes Arktis på dagsorden.


Speakers
avatar for Bente Aasjord

Bente Aasjord

Spesialrådgiver i Fagforbundet
avatar for Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Utenriksminister
avatar for Aili Keskitalo

Aili Keskitalo

Leder Norske Samers Riksforbund
avatar for Aase Refsnes

Aase Refsnes

Arktisk rådgiver i Naturvernforbundet
avatar for Lindis Sloan

Lindis Sloan

Seniorrådgiver KUN (Senter for kunnskap og likestilling)


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus

12:30pm CET

Billige klær og luselønn (13)

Du og jeg kjøper i dag dobbelt så mye klær som man gjorde for 20 år siden, samtidig som klesprisene har gått ned. Klærne er billige fordi de som lager klærne har elendig lønn og arbeidsforhold. Seminaret forteller om Framtiden i våre henders arbeid med levelønn i Sør.


Speakers
avatar for Carin Leffler

Carin Leffler

Fagrådgiver i FIVH


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Møterom 3

12:30pm CET

Borgerlønn – veien videre for velferdsstaten? (12)

Borgerlønn kan sees som en reform av velferdsstaten. De sosiale rettigheter er knyttet til at man er et menneske og ikke til opparbeidede rettigheter fra arbeidslivet. En borgerlønnreform kan bidra til å frigjøre kreativitet, og ta bort stigmatisering og skyldfølelse.


Speakers
avatar for Anja Askeland

Anja Askeland

Miljøpartiet de Grønne i Oslo


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus

12:30pm CET

Den økonomiske krisa – en marxistisk forklaring (11)

Hva er roten til den ødeleggende økonomiske krisa, som rammer folk i store deler av verden? Noen peker på markedsliberalismen, andre på økende klasseforskjeller, atter andre på bankenes makt. Hvordan forklarte Marx de økonomiske krisene?


Speakers
avatar for Roar Eilertsen

Roar Eilertsen

Daglig leder i kunnskapssenteret De Facto
avatar for Andrew Kliman

Andrew Kliman

Økonomiprofessor fra USA og forfatter av boka "The Failure of Capitalist Production"


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Sal D

12:30pm CET

På røvertokt? – norske investeringer vs. utvikling og miljø (18)

Norske selskaper investerer i land med svært ustabile forhold, og midt i dette uryddige landskapet stiller norske investorer krav til forutsigbarhet og investorbeskyttelse, og investorers rettigheter styrkes på bekostning av befolkningens rett til å styre sitt eget land.


Speakers
avatar for Helene Bank

Helene Bank

Spesialrådgiver i For Veferdsstaten som arbeider for å sikre velferdsgodene vi har opparbeidet oss i Norge, i tillegg til å arbeide for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller internasjonalt. Helene sitter i tillegg i koordineringsgruppa for Handelskampanjen og Attacs... Read More →
BE

Beate Ekeberg

Miljøverndepartementet
avatar for Alberto Villareal

Alberto Villareal

Var med å grunnlege REDES (Friends of the Earth Uruguay). Han har arbeidet mye med miljø- og utviklingsspørsmål og er regionskoordinator for Friends of the Earth internasjonale program på handel, miljø og bærekraft og Latin-Amerikakoordinator for Food and Water Watch. Han... Read More →


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus

12:30pm CET

PAME (ALL-Workers Militant Front), kommunistene og folket i Hellas' klassekamp (17)

Leder for fagforeninga til arbeidere i medisinindustrien, Giota Tavoulari prater om kampen til PAME (stifta i 1999 av Kommunistpartiet 'KKE'). PAME er et koordineringssenter for ca 850000 organiserte, er hovedarrangør og nøkkelpådriverne i kampen mot angrip på folks rettigheter.


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Møterom 4

2:30pm CET

Film: The Forbidden, 2011

Denne prisbelønte dokumentaren viser 18 dager med opprør på Tahrirplassen. Den handler om mangelen på frihet som resulterte i massedemonstrasjoner og streik mot regimet i Egypt. Regissøren Amal Ramsis kommer selv for å presentere filmen. 


Speakers
avatar for Amal Ramsis

Amal Ramsis

Regissør av filmen "The Forbidden"


Friday November 2, 2012 2:30pm - 3:30pm CET
Auditoriet

2:30pm CET

Hva gjør Norge i krig? (21)

PRESS og Fredsinitiativet vil sette fokus på Norge sin rolle i krig og konflikt og i Afghanistan. Møtet åpnes med innledninger fra Erling Borgen og Helge Lurås fra NUPI og avsluttet med en debatt mellom ungdomspartiene. Under debatten blir tema som våpenhandel, oljefondet, krigen i Afghanistan og Norges deltagelse i NATO og FN berørt.


Speakers
avatar for Erling Borgen

Erling Borgen

Samfunnsdebattant, journalist, forfatter og dokumentarfilmregissør


Friday November 2, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Sal A Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Annet

2:30pm CET

Global motstand mot genmodifisering av matfatet (26)

GLOBAL MOTSTAND MOT GENMODIFISERING AV MATFATET

Seminaret vil gi en enkel og grundig introduksjon til hva genmodifiserte organismer (GMO) er, hvordan dagens GMOer er en trussel mot miljøet og brukes av storselskaper som Monsanto til å få økt kontroll over matfatet. Ordstyrer: Lene Liebe Delsett, fagrådgiver, Naturvernforbundet

GMO på 1-2-3
Enkel innføring i hva GMO er og situasjonen i Norge Kathrine Kleveland, leder av Norges Bygdekvinnelag og koordinator for Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Hvem skal eie såfrøet?
Kortfilm om genmodifiserte organismer i landbruket med samtale mellom den amerikanske bonden David Runyon og den norske bonden Amund Spangen. Ingrid Melkild, seniorrådgiver, Bondelaget.

Golden Rice – genmodifisert ris i Asia
Kan genmodifisert ris bøte på problemet med vitamin A mangel? Presentasjon av Greenpeaces kampanje Golden Rice – Golden Lies i Asia Truls Gulowsen, leder, Greenpeace Norge

GMO-mat snart godkjent i Norge? Fire GMOer ligger til vurdering hos regjeringen. Hvilke ulike hensyn veies nå mot hverandre? Casper Linnestad, seniorrådgiver, MiljøverndepartementetSpeakers
avatar for Lene Liebe Delsett

Lene Liebe Delsett

Fagrådgiver i Naturvernforbundet
TG

Truls Gulowsen

Leder Greenpeace Norge
avatar for Kathrine Kleveland

Kathrine Kleveland

Leder av Norges Bygdekvinnelag og koordinator for Nettverk for GMO-fri mat og fôr
CL

Casper Linnestad

Seniorrådgiver, Naturvernforbundet.
IM

Ingrid Melkild

Seniorrådgiver, Bondelaget.


Friday November 2, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Møterom 3

2:30pm CET

Handelsavtaler som er bra for klimaet, kvinner og matsikkerheit - kva kriterie må ligge til grunn? (20)

Omsynet til likestilling, miljøet og matsikkerheit kjem ofte i bakgrunnen når nye handelsavtaler på mat skal inngåast. Kva kriterie bør ein legge vekt på for å ta større omsyn til desse verdiane?


Speakers
BB

Brita Brekke

Arbeider i Latin-Amerikagruppene og sitter i handelsutvalget til Spire. Hun har tidligere jobbet i Bygdekvinnelaget og vært ansvarlig for Spires arbeid med landran.
avatar for Arild Hermstad

Arild Hermstad

Fremtiden i våre hender
avatar for Heidi Lundeberg

Heidi Lundeberg

Daglig leder i Latin-Amerikagruppene og leder av Handelskampanjen.
avatar for Alberto Villareal

Alberto Villareal

Var med å grunnlege REDES (Friends of the Earth Uruguay). Han har arbeidet mye med miljø- og utviklingsspørsmål og er regionskoordinator for Friends of the Earth internasjonale program på handel, miljø og bærekraft og Latin-Amerikakoordinator for Food and Water Watch. Han... Read More →


Friday November 2, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Klima - miljø - mat

2:30pm CET

Hva lags revolusjon trengs for å stoppe den globale oppvarmingen? (19)

Det fins kun to tenkelige alternativer for hvordan utslippskurven globalt og nasjonalt kan snu så raskt som klimavitenskapene krever: en grønn industriell revolusjon, eller en økologisk sosial revolusjon.


Speakers
avatar for Beate Sjåfjell

Beate Sjåfjell

Concerned Scientists Norway
avatar for Andreas Ytterstad

Andreas Ytterstad

Concerned Scientists Norway


Friday November 2, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter
  Klima - miljø - mat

2:30pm CET

Krisen i Hellas: Hvordan organiserer folket motstanden mot angrepene? (16)

De dramatiske konsekvensene av krisen i Hellas viser hvor ødeleggende dagens eurokrise er. Greske Achilleas Stavrou innleder og forteller om motstanden til velferdskuttene. Stavrou kommer fra det radikale venstresidepartiet Syriza, som nesten vant valget sist.


Speakers
AS

Achilleas Stavrou

Partiet Syriza i Hellas


Friday November 2, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus

2:30pm CET

Usynlig og underbetalt - er hushjelper og au pair vår tids slaver? Hva gjør fagbevegelsen og hvilken rolle spiller ILO? (24)

Renholdere, hushjelper og au-pair er en stor gruppe arbeidere som har lave lønninger, ubekvemme arbeidstider, utrygge arbeidsvilkår og få rettigheter. Dette gjelder over hele Europa. De fleste er migranter og kvinner. Hva gjør fagbevegelsen?


Speakers
avatar for Rebecka Bohlin

Rebecka Bohlin

Forfatter av boka ""Usynlig og underbetalt""
avatar for Gerd Kristiansen

Gerd Kristiansen

Nestleder i LO
LL

Lene Løvdahl

JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)


Friday November 2, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Sal D

4:30pm CET

Stormøte: Den økonomiske krisa (27)

Er dagens økonomiske krise en krise i kapitalismen? Eller bunner den i de siste tiårenes markedsliberalisme? Er det bankenes og finansinstitusjonenes uansvarlige omgang med penger som det egentlige problemet? Hva er konsekvensene av krisen i Euro-valutaen? Da krisen var blitt et faktum, reagerte Europas ledere ved å redde finanskapitalen og ved å skyve regninga over på folk flest. På møtet skal vi se på årsakene til krisa, i tillegg til å se fremover og la oss inspirere av kriseløsninger som peker forbi dagens snevre og elitestyrte logikk. Vi skal få høre fra Island og hvordan befolkningen nektet å ta hele regninga for børsfesten. Hvordan går det med dem nå? Flere land i Latin-Amerika hadde sin krise i 2001. De ventet med å tilbakebetale gjelda, og satset på utviklinge av nye arbeidsplasser. Hvorda gikk det med dem? Hvilke alternativer har Europa idag? Og hva er Norges rolle?

Under møtet gir også Martin Hagfors oss et musikalsk skråblikk på den økonomiske krisa. Hagfors er anerkjent som en av landets fremste låtskrivere. Samtidig er han en artist som aldri har lagt skjul på sitt engasjement med tekster som engasjerer og inspirerer.


Speakers
avatar for Emilie Ekeberg

Emilie Ekeberg

Ordstyrer
avatar for Ali Esbati

Ali Esbati

Økonom fra Manifest Analyse
avatar for Solveig Jonsdottir

Solveig Jonsdottir

Attac Island
avatar for Andrew Kliman

Andrew Kliman

Økonomiprofessor fra USA og forfatter av boka "The Failure of Capitalist Production"
avatar for Heidi Lundeberg

Heidi Lundeberg

Daglig leder i Latin-Amerikagruppene og leder av Handelskampanjen.


Friday November 2, 2012 4:30pm - 6:00pm CET
Sal A Oslo Kongressenter Folkets Hus

6:30pm CET

Radikal på nett 2.0 - hvilken rolle har alternative medier? (82)

Rundt oss er det økonomisk krise, massearbeidsløshet og reversering av velferdstiltak. Stormaktene bruker ressursene på humanitære kriger i stedet for på dugnad mot global oppvarming. Folks desperasjon avler fascistiske bevegelser, men også en sterkere venstreside og store protestbevegelser. I denne virkeligheten, hvordan kan vi bruke radikale og sosiale medier for å spre alternativ og uavhengig informasjon? Og hva er problemet med dagens konsern- og statsstyrte medier?


Speakers
avatar for Michael Albert

Michael Albert

Forfatter og redaktør av Znet, samt fra Occupy Wall Street
JL

Julie Lødrup

Manifest Analyse
MH

Mina Hauge Nærland

Debattredaktør på nett for Aftenposten
avatar for Vegard Velle

Vegard Velle

Radikal Portal


Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Sal D

6:30pm CET

Asylaksjoner i Norge – erfaringer og strategier for å endre norsk asylpolitikk (34)

De siste årene har det vært flere asylaksjoner i Norge for å protestere mot asylpolitikken. Hvordan har de fungert og hva kan vi lære av dem? Hva kan være gode og effektive aksjoner fremover og hvordan kan disse organiseres? Hvordan kan man være en god støttespiller for slike aksjoner? Praktisk workshop med deltakere og støttespillere fra Sultestreiken i 2006, Asylmarsj 2007, MUFerne, Asylmarsj 2011, Palestinerleir, Etiopierne m.fl.


Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Møterom 3

6:30pm CET

Hver dråpe teller – energi og vannsikkerhet i et endret klima (31)

Rapportlanseringen belyser hvordan klimaendringer påvirker tilgangen til vann, og tilpasningsstrategier. Flere caser vil synliggjøre konsekvensene av klimaendringene på landbruk i utviklingsland, så vel som ulike tilpassnings- og omstillingsstrategier som blir benyttet. Det tar særlig opp forbindelsen mellom vannsikkerhet og matsikkerhet.


Speakers
avatar for Harald Sakarias Hansen

Harald Sakarias Hansen

Leder av Spire og sekretær for Handelskampanjen. Han er i tillegg kampanjeleder for Spires kampanje "Fisk for folket".
avatar for Maren Olene Kloster

Maren Olene Kloster

Styremedlem i FIVAS
avatar for Christoffer Ringnes Klyve

Christoffer Ringnes Klyve

Leder for utenlandsavdelingen i Utviklingsfondet
LM

Lisetta Marie Trebbi

Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet, seksjon for klima, global helse og bærekraftig utvikling


Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter

6:30pm CET

Film: Diary from the revolution

Hvor går Libya, ett år etter Gaddafis fall? Filmskaperen Nizam Najar dro fra Norge tilbake til Libya for å bevitne frigjøringen av sitt hjemland. I Diary from a Revolution ser vi hvordan Nizam kjemper sammen med opprørerne mot Gaddafi, men senere oppdager at deres ideer om demokrati etter Gaddafi ikke helt samsvarer med hans egne. 

Nizam Najjar innleder til filmen og forteller om sine opplevelser i Libya under revolusjonen.


Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Auditoriet
  Kultur

6:30pm CET

Direkte demokrati på 1-2-3 (83)

I den globale occupybevegelsen har direkte-demokrati fått ny relevans, men hva er egentlig direkte demokrati? Denne workshoppen forsøker å svare på det spørsmålet: Den forklarer hvilke verktøy – noen velkjente og godt brukte, andre ukjente og bare så vidt eksperimentert med – man kan bruke for å drive direkte-demokratiske organisasjoner; den skisserer en strategi for å iverksette teorien i praksis; og den ufordrer deltagerne til å gå hinsides konvensjonell tenkning om hva demokrati egentlig handler om.


Speakers

Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Møterom 4
  Økonomisk krise og demokratiske utfordringer

6:30pm CET

Europeisk fagbevegelse i krise – Hva kan vi lære? Norsk fagbevegelse må velge en strategi for framtida (28)

Møtet bruker Tyskland som eksempel for å prøve å vise hvorfor fagbevegelsen i Europa har havna fullstendig på defensiven. Hvilke veivalg må norsk fagbevegelse velge for ikke å havne i samme situasjon?


Speakers
avatar for Nele Hess

Nele Hess

DGB Berlin-Brandenbourg
avatar for Dag Seierstad

Dag Seierstad

EU-rådgiver og ekspert på Tyskland
avatar for Ingrid Wergeland

Ingrid Wergeland

Manifest Analyse


Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Økonomisk krise og demokratiske utfordringer

6:30pm CET

Rettferdighet for alle penga (23)

Hvordan avskaffer vi fattigdom? Hvordan fremmer vi en økonomisk vekst som kommer de fattige til gode? Og har vi rett til å blande oss bort i hvordan andre land fordeler rikdommen sin?  Norge vil bruke utviklingspolitikken for å få til bedre fordeling både mellom nord og sør, men også innad i land. Hva er de beste grepene for å få det til? Hva er dilemmaene? Utviklingsminister Heikki Holmås inviterer til debatt og innspill til stortingsmelding om rettferdig fordeling i utviklingspolitikken.


Speakers
avatar for Heikki Holmås

Heikki Holmås

Utviklingsminister


Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Økonomisk krise og demokratiske utfordringer
  • Host Organization SV
  • Company Debatt
  • Språk Norsk

6:30pm CET

Robin Hood-skattkampanjen inviterer til verksted: Ta fra de rike på 1-2-3! (29)

Vanlige folk betaler for en krise de ikke har skapt. Med finansskatt vil spekulanten betale! Så langt er regjeringa lunken til forslaget og vi trenger å tenne gløden hos Jens & Siggy. Bli med å meisle ut strategien for å få Robin Hood-skatt på dagsorden fram mot valget i 2013.


Speakers

Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus

8:00pm CET

Konsert Darg Team (Gaza/Palestina)

Konsert med hiphop-gruppen Darg Team som bruker hip hop som uttrykksform og våpen i sin kamp.

Det er selvsagt en egen hip hop scene i Midtøsten og Palestina. Overalt hvor det er en "ghetto" er det kids som finner fram en mikrofon for å fortelle historien sin over rytmer. Darg Team begynte i 2004 og har etterhvert blitt voksne rappere med mange rim på samvittigheten.

De har rå og ærlige tekster basert på egne liv og erfaringer fra hverdagen på gata i Palestina. I melodiene finner vi også tydelig arabiske toner som sammen med hip hop rytmene skaper kombinasjonen av lokal folkemusikk og global ungdomskultur som kjennetegner hip hop fra hele verden som finner inspirasjon i lokal virkelighet, framfor å prøve å kopiere amerikanske utrykk.

Musikalsk og tekstmessig kommer frustrasjonen over den politiske situasjonen og det harde hverdagslivet i Palestina til utrykk gjennom aggressivitet i beats og vokal, men hele tiden med et underliggende melodiøst utrykk av håp for framtiden.

Som de sier det selv så har de siden de startet i 2004 vært fokusert på å uttrykke hverdagslivet sitt fritt gjennom musikk og ord. Fordi det å uttrykke hva man føler, direkte, uten tabuer, er en måte å nå ut til omverden og endre bildet av Gaza. For Darg Team er musikken en form for motstand. De rapper om Palestina, okkupasjonen, interne palestinske utfordringer, men også om barndom og vennskap. Målet deres er motstand ved ord, og ikke ved våpen.

Når de inntar kjelleren på revolver er det duket for fest med revolusjonør hip hop rætt utav Gaza.

Med seg til å spinne skiver har de Knark Kent aka Papa Olaus.

CC 50,- (gratis med konferansepass)

Konserten avholdes på Revolver, som ligger i nærheten av Folkets Hus (kart til Revolver finner du her).


Friday November 2, 2012 8:00pm - 10:00pm CET
Revolver
  Kultur

8:00pm CET

Utstillingsåpning på Cyan:Studio

Vi viser Rebecca Shirin Jafari sin vinnerserie "Tilstede", fra fotokonkurransen "Engasjement". Konsert med Kristin Bolstad.

Åpningen skjer på Cyan:Studio (kart over hvor Cyan:Stuido ligger finner du her).


Friday November 2, 2012 8:00pm - 10:00pm CET
Cyan:Studio

9:00pm CET

Musikk som politisk våpen - innledning før konsert med Darg Team

Martin Smith og Fadi Bakheet snakker sammen om musikk som ikkevoldelig politisk våpen. De har begge bred erfaring med å jobbe politisk med musikk.

Love Music Hate Racism har vært aktive siden 2002 og har brukt energien fra musikkscenen til å involvere folk i antirasistisk og antifascistisk arbeide. Darg Team har vært sentrale i å etablere hip hop som en bevisstgjørende kultur i Palestina.

Sammen vil de presentere ulike perspektiv på musikk som politisk våpen.


Speakers
FM

Fadi M Bakheet

Manager for hip hop gruppen Darg Team fra Gaza
avatar for Martin Smith

Martin Smith

Leder av UAF, United Against Fascism i England, ledende i kampen mot English Defence League


Friday November 2, 2012 9:00pm - 10:00pm CET
Revolver
  Kultur
 
Saturday, November 3
 

10:00am CET

Film: Gritos en el Cielo - Screams in the Sky, Spania, 2011

Vi følger Barcelona og Spania fra torgene blir okkupert av aktivister 15. mai og ser hvordan det utvikler seg til en bred og folkelig bevegelse.

Regissør: Sakari Laurila.


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am CET
Auditoriet

10:00am CET

Tourism and Globalization – the impact of Norwegian tourism on global peace and justice (43)

Many governments claim that tourism is "a motor for development"; that it contributes to poverty alleviation and peacemaking in developing countries. But how do the poor and oppressed really benefit?Speakers
avatar for Tyler Dale Hauger

Tyler Dale Hauger

Information and Project Adviser, Karibu Foundation
avatar for Zoilamérica Narváez

Zoilamérica Narváez

Director of CEI- Centro de Estudios Internacionales
avatar for Mr. Ranjan Solomon

Mr. Ranjan Solomon

Former Executive Director of the Ecumenical Coalition On Tourism (India)
LV

Linda Veråsdal

Director of Ethical Travel Portal, Norway


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am CET
Møterom 4
  Annet

10:00am CET

Problemer med voldtektsdebatten (41)

Ideen om det verdige og uverdige offeret lever fremdeles i den norske rettsstat. Forestillinger om hvem som voldtar og hvem som blir voldtatt, samt arenaene overgrep skjer i, er lite faktabasert. Hvordan former rasisme og kjønnsstereotypier våre forestillinger om voldtekt?

Innlederne for møtet er forfatter av boka ”Bak lukkede dører” Anne Bitsch, overlege Helle Nesvold fra voldtektsmottaket, bistandsadvokoat Hege Salomon, politisk rådgiver i Amnesty Patricia Kaatee og Live Unstad fra Kvinnefronten.


Speakers
AB

Anne Bitsch

Forfatter av boka "Bak lukkede dører"
PK

Patricia Kaatee

Politisk rådgiver i Amnesty
HN

Helle Nesvold

Overlege fra voldtektsmottaket
HS

Hege Salomon

Bistandsadvokat


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am CET
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus

10:00am CET

Språk er makt – retorikk i asylpolitikken (42)

Synet på asylsøkere og innvandrere har endret seg de siste årene, og det til tross for at de som søker asyl fortsatt er de samme. På dette møtet vil vi se på hvordan søkelyset og debatten rundt innvandring og asyl har endret seg. Vi vil sette fokus på hvordan retorikk bidrar til å fremme negative holdninger og en mer konservativ asylpolitikk.


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Åpenhet - antirasisme - asylkamp

10:00am CET

Hvordan sikre nok mat til alle - løsninger i landbruket (39)

Nesten 1 milliard mennesker sulter selv om det produseres nok mat. Hvordan bør mat produseres og fordeles slik at alle kan spise seg mette?


Speakers
avatar for Elin Ersdal

Elin Ersdal

Norfund
avatar for Hege Hertzberg

Hege Hertzberg

Utviklingspolitisk direktør
avatar for Kristin Kjæret

Kristin Kjæret

FIAN Norge
avatar for Andrew P. Kroglund

Andrew P. Kroglund

Informasjonssjef, Utviklingsfondet
avatar for Sven Arne Lie

Sven Arne Lie

Forsker og forfatter av boka "En nasjon av kjøtthuer".
avatar for Sarojeni V. Rengam

Sarojeni V. Rengam

Administrerende direktør for Pesticide Action Network (PAN)
BV

Bruna Valsoler

Aktivist fra de jordløses bevegelse (MST) i Brasil.


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am CET
Sal D
  Klima - miljø - mat

10:00am CET

Utvikling, oljesøl og skitne investeringer ? Norske selskaper i Afrikas oljeeventyr (38)

Kan Afrikas olje skape en raskere utvikling en bistanden? Framtiden i våre hender og Fellesrådet for Afrika har laget to rapporter om norske oljeselskaper i Afrika og deres forhold til samfunnsansvar.


Speakers
avatar for Magnus Flacke

Magnus Flacke

Daglig leder, Fellesrådet for Afrika
avatar for Sigurd Jorde

Sigurd Jorde

Framtiden i Våre Hender


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter

10:00am CET

Velkommen til den nye EU-debatten! (36)

EU debatten går i dag ikke rundt spørsmålet om Norge skal bli medlem eller ikke, men hvorvidt vi skal tillate at EU overstyrer norsk arbeidsmiljølov. Flere og flere forbund i LO krever at arbeidslivet skal ut av EØS. På den andre siden kommer Regjeringen med oppfølgingen av Europautredningen i nærmeste fremtid der budskapet mest sannsynlig vil være at “handlingsrommet” skal utnyttes bedre. I panelet har statssekretær Gry Larsen (AP) som skal duellere mot EL og ITs Jan Olav Andersen. Ordstyrer: Dag Seierstad (rådgiver, SVs stortingsgruppe)


Speakers
avatar for Dag Seierstad (ordstyrer)

Dag Seierstad (ordstyrer)

Rådgiver, SVs stortingsgruppe
avatar for Jan Olav Andersen

Jan Olav Andersen

EL & IT Forbundet, leder av forhandlingsavdelingen.


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am CET
Møterom 3

12:00pm CET

Stormøte: Asylpolitikk og antirasisme (45)

Mennesker på flukt ber om beskyttelse, men møter ofte en stengt og boltet dør. Regissør Margreth Olin har gått i dybden i skjenen til noen av disse menneskene i filmen "De Andre" og kommer for å fortelle oss om sitt arbeid med mennesker på flukt og viser klipp fra filmen. Til møtet kommer også Martin Smith fra Unite Against Fascism. Han vil snakke om de store linjene i Europa; å behandle mennesker inhumant er ikke noe typisk norsk, det skjer parallelt i mange land.

Gjennom Tine Poppe sine bilder fra boken "Jeg liker Norge, men Norge liker ikke meg" får vi et innblikk i hvordan det multikulturelle Norge oppleves nedenfra. Boken viser fram et annet Norge sett fra ståstedet til de lengeværende barna på norske asylmottak. På møtet viser vi bilder fra boken.


Speakers
avatar for Linn Stalsberg (møteleder)

Linn Stalsberg (møteleder)

Journalist, aktivist og forfatter.
avatar for Mina Adampour

Mina Adampour

Ungdom mot Rasisme
avatar for Margreth Olin

Margreth Olin

Regissør av "De Andre"
avatar for Martin Smith

Martin Smith

Leder av UAF, United Against Fascism i England, ledende i kampen mot English Defence League
avatar for Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen

Kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter


Saturday November 3, 2012 12:00pm - 1:30pm CET
Sal A Oslo Kongressenter Folkets Hus

1:30pm CET

Solidaritetsmarkering på Youngstorget: Sammen for verdighet!

Vi inviterer med dette til solidaritetsmarkering for verdighet for alle som oppholder seg i Norge.

Vi samles for å markere at vi krever politisk og sosial handlekraft for mennesker i Norge som opplever å bli nektet grunnleggende rettigheter.

Det gjelder tilreisende rom som blir jaget mens de sover og ikke har tilgang på sanitære forhold.

Det gjelder asylsøkende barn og barnefamilier som opplever at innvandringspolitiske hensyn trumfer barnekonvensjonen.

Det gjelder barn og voksne som blir sittende i årevis
på asylmottak, uten mulighet til å etablere meningsfulle liv.

Det gjelder papirløse som nektes tilgang på helse- og annen nødvendig hjelp.

Og det gjelder asylsøkere som blir sendt tilbake til konfliktherjede land og antidemokratiske regimer, uten at vi stiller noen krav til sikkerhet.

Vi krever en verdig behandling og grunnleggende rettigheter for alle som oppholder seg i Norge

– Solidaritet med Europas fattige og utstøtte
– Stopp deportasjoner til krig og forfølgelse
– Barns beste alltid først.

Musikalsk opptreden av Solfrid Molland med Ionut Guluna (Rom) og Darg Team (Gaza/Palestina)


Saturday November 3, 2012 1:30pm - 2:30pm CET
Youngstorget

2:30pm CET

Hvordan endrer vi den harde linja i norsk asylpolitikk? (54)

Norsk asylpolitikk har blitt hardere og hardere de siste åra. På tross av bred folkelig mobilisering har ikke myndighetene vist tegn til å endre kurs. Dette møtet samler noen av de viktigste stemmene på asylfeltet for en konstruktiv samtale om hvordan vi kan skape en mer human flyktningpolitikk.


Speakers
avatar for Karl Eldar Evang

Karl Eldar Evang

Foreningen av 12. januar
BR

Brynjulf Risnes

Menneskerettighetsadvokat, kjent fra Maria Amelie-saken.
avatar for Liv Tørres

Liv Tørres

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Sal D

2:30pm CET

Cowboy og indianer - norsk frihandel i lovlause Honduras (51)

Kva er følgjene av frihandel og utenlands investeringar i land som Honduras? Norge forhandlar frihandelsavtale med landet som er mest kjend for menneskerettsbrot.


Speakers
CA

Carlos Amador

Leiar av miljøorganisasjonen Comite Ambientalista Valle de Siria. Dette er ein lokal miljøorganisasjon i Valle de Siria etablert av dei lokale lærarane, som arbeider for opprydding i forrureiningane etter den Gold Corp eigde gruva.
BM

Betty Matamoros

Var internasjonal talskvinne for motstandsfronten etter statskuppet i Honduras i 2009 og vart internasjonal talskvinne for den rørsla som har valt ein ikkje-parlamentarisk strategi etter at mostandsfronten vart fraksjonert.


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Klima - miljø - mat

2:30pm CET

Hvordan kan vi skaffe 100.000 grønne arbeidsplasser? (53)

Søppelsortering, bedre sykkelstier, bilfrie sentrum. Det finnes mange gode klimatiltak. Men uten at energiproduksjonen blir utslippsfri kommer vi likevel til kort. Hvordan kan Norge spille en rolle i å skape det fornybare samfunn?


Speakers
avatar for Lene Liebe Delsett

Lene Liebe Delsett

Fagrådgiver i Naturvernforbundet
avatar for Ingunn Gjerstad

Ingunn Gjerstad

Sekretær i LO i Oslo
avatar for Marius Holm

Marius Holm

Daglig leder i miljøstiftelsen ZERO.
avatar for Silje Lundberg

Silje Lundberg

Leder i Natur og Ungdom
avatar for Ann Ørjebu

Ann Ørjebu

Leder av Industri Energis ungdomsutvalg


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus

2:30pm CET

Ikke nevn militæret! (52)

Krig og militarisme skaper store miljøødeleggelser, fra giftige og radioaktive våpen, til betydelige CO2-utslipp og storforbruk av ressurser og landområder. Hvordan sette dette problemet på den politiske dagsorden? Kan innføring av et utvidet sikkerhetsbegrep være en vei å gå?


Speakers
avatar for Alexander Harang

Alexander Harang

Informasjonssjef, Fredslaget
Lnformasjonssjef Fredslaget
avatar for Åse Møller-Hansen

Åse Møller-Hansen

Styremedlem IKFF (Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet) avd. Bergen
avatar for Susanne Urban

Susanne Urban

Styremedlem Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet og talsperson for Nordisk Nettverk mot Uranvåpen


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Møterom 4

2:30pm CET

Klima sett fra sør - visning av Wind of Change (33)

Spire is arranging a viewing of  the climate documentary Wind of Change, and meeting with the main character of the movie: Kisilu Musya, who is traveling out of Kenya as a first.
 
He is coming to Norway to share his experiences on how climate change  affects him and his family, and what they do to adapt to the climate changes they are facing. He and his family have been coping well, manging to grow the food they need and taking care of the surrounding nature. Now the situation is changed by climate changes.
 
Spire has also invited other panelists in addidtion to Kisilu Musya to investigate the subject of climate changes in the perspective of the South.


Speakers
avatar for Julia Dahr

Julia Dahr

Director of "Wind of Change"
LH

Lene Hodge

Klimautvalget i Spire
avatar for Banda Lizzy

Banda Lizzy

Youth Environmental Network, Zambia
SM

Shuko Musemangezhi

Youth Environmental Network, Zambia
avatar for Karen O'Brien

Karen O'Brien

Professor at University of Oslo


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Auditoriet

2:30pm CET

Kvinnekamp i krisetid (48)

Grådige menn har forårsaket krisa. Må pliktoppfyllende kvinner ta konsekvensene? Vi tar debatten om heltid, likelønn, velferdskutt og kvinnekamp i krisetid.


Speakers
avatar for Agneta Stark

Agneta Stark

Økonom og President of the International Association for Feminist Economics
TT

Turid Thomassen

Tidligere leder i Rødt
avatar for Ingrid Wergeland

Ingrid Wergeland

Manifest Analyse


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter

2:30pm CET

Protest movements in Africa: A critical analysis of the uprisings in North Africa and sub-Sahara Africa (49)

Protest movements in Africa - north and south of the Sahara: To what extent have they inspired each other? Are they part of the same tendency or development? What is the future of the protest movements on the continent?


Speakers
avatar for Samir Amin

Samir Amin

Egyptisk politisk forfatter
SS

Saikou Samate

ACID - Africa Centre for Information and Development


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus

4:30pm CET

Stormøte: Klima - hvilke politiske endringer må til i Norge? (58)

På dette stormøtet på Globaliseringskonferansen kommer blant annet Jostein Gaarder for å dele sine tanker rundt dagens klimasituasjon og hva vi, staten Norge, må gjøre for å bidra så det monner i klimakampen.

Klimaendringene er vår generasjons største utfordring. Det er så mye som står på spill og vi har ikke råd til ikke å ta varsellampene på alvor. Derfor trenger vi å snakke om løsninger på vei ut av klimakrisa og hvilken politikk som trengs i Norge for at Norge kan være et foregangsland i klimakampen.

Hovedtema for debatten blir politiske løsninger i Norge på klimakrisa. I forbindelse med dette ønsker vi også å se på hvilke muligheter som finnes for samarbeid mellom miljøbevegelse og fagbevegelse i kampen mot klimaendringene.

- Jostein Gaarder - Forfatter
- Kisilu Musya - Kenyansk småbonde og hovedkarrakter i klimadokumentaten Wind of Change
- Bård Lahn - Naturvernforbundet
- Jan Olav Andersen - EL & IT Forbundet, leder av forhandlingsavdelingen
- Aksel Hagen - Sosialistisk Venstreparti

- Helene Bank - For Velferdsstaten (ordstyrer)

Om vi ikke tar disse klimautfordringene på alvor vil vi i fremtiden få mer ekstremvær og dette vil, urettferdig nok, hardest ramme fattige mennesker i Sør som er de som har bidratt minst historisk till klimagassutslipp. En nylig lansert rapport, av den humanitære organisasjonen DARA, stadfester at 100 millioner mennesker vil dø innen 2030 dersom verden ikke viser handlekraft i klimakampen.

Møtet arrangeres av Norges Sosiale Forum og er et av de frem stormøtene på Globaliseringskonferansen 1.-4. november.

I tillegg til dette stormøtet på klima vil det være over 70 andre debatter, verksteder, konserter, filmer og seminarer ellers på Globaliseringskonferansen. Meld deg på og se resten av programmet for Globaliseringskonferansen på www.globalisering.no.

 


Speakers
avatar for Jan Olav Andersen

Jan Olav Andersen

EL & IT Forbundet, leder av forhandlingsavdelingen.
avatar for Helene Bank

Helene Bank

Spesialrådgiver i For Veferdsstaten som arbeider for å sikre velferdsgodene vi har opparbeidet oss i Norge, i tillegg til å arbeide for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller internasjonalt. Helene sitter i tillegg i koordineringsgruppa for Handelskampanjen og Attacs... Read More →
avatar for Jostein Gaarder

Jostein Gaarder

Forfatter
avatar for Aksel Hagen

Aksel Hagen

Stortingsrepresentant for SV
avatar for Bård Lahn

Bård Lahn

Natuvernforbundet


Saturday November 3, 2012 4:30pm - 6:00pm CET
Sal A Oslo Kongressenter Folkets Hus

6:30pm CET

Islamofobi – den moderne rasismen (65)

Islamofobi er et av samtidens mest omfattende uttrykk for rasisme. Propaganda om at muslimer er til skade for samfunnet er sentralt i flere ny-fascistiske bevegelser og ideologier av den typen Breivik står for.  I panelet har vi blant annet Martin Smith fra Unite Against Fascism (England) og Lara Rashid fra AUF.


Speakers
avatar for Martin Smith

Martin Smith

Leder av UAF, United Against Fascism i England, ledende i kampen mot English Defence League
PT

Petter Torp

Klubbtillitsvalgt


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus

6:30pm CET

Gratis kollektivtransport - Nødvendig klimatiltak eller utopi? (62)

Planka Oslo ønsker å legge til rette for en kunnskapsbasert og ideell debatt om gratis kollektivtransport. Er det et godt og sosialt rettferdig klimatiltak, eller vil det føre til en forverring av det eksisterende tilbudet? Er gratis kollektivtransport realistisk?


Speakers
avatar for Andreas Behring

Andreas Behring

Sosialistisk Venstreparti
avatar for Khamshajiny Gunaratnam

Khamshajiny Gunaratnam

Arbeiderpartiet
avatar for Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes

Leder i Rødt
avatar for Harald Nissen

Harald Nissen

Miljøpartiet De Grønne


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Møterom 4
  Klima - miljø - mat

6:30pm CET

Investering i mat - et umettelig marked? (61)

Nå kan nordmenn spekulere i korn, ris og mais ved å investere i råvarefond. FNs spesialrapportør for retten til mat advarer mot denne type investering fordi det kan føre til at de med dårligst kjøpekraft ikke lenger får råd til livsnødvendig mat.


Speakers
avatar for Sigurd Jorde

Sigurd Jorde

Framtiden i Våre Hender
KJ

Kjell Jørgensen

Professor, BI
avatar for Kristin Kjæret

Kristin Kjæret

FIAN Norge
avatar for Christian Tybring-Gjedde

Christian Tybring-Gjedde

Finanskomiteen, FrP


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter

6:30pm CET

Road after Rio: ombudsperson for future generations (64)

Political decisions are often made without taking future generations' interests into consideration.  The need for an ombudsperson to look after and protect their interests is increasing. Is an ombudsman for future generations a desirable and feasible possibility? Which role would such an ombudsperson play in society?


Speakers
avatar for Lizzie Banda

Lizzie Banda

representative from Youth Environment Network (YEN) i Zambia
OK

Ole Kristian Fauchald

Professor ved Institutt for offentlig rett ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo
avatar for Reidar Hjermann

Reidar Hjermann

Tidligere barneombud
avatar for Jan Gustav Strandenæs

Jan Gustav Strandenæs

Seniorrådgiver for ANPED, the Northern Alliance for Sustainability


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Møterom 3

6:30pm CET

Film: Ausencias y Retratos (2010)

Filmen "Ausencias y Retratos" (Absences and Portraits) fra 2010 tar for seg et av de mest grusomme kapitelene i nyere colombiansk historie. Filmen følger pårørende til fem såkalte "Falske Positive" i Magdalena Medio, tilfeller av utenom-juridiske henrettelser der colombianske sikkerhetsstyrker bortførte og drepte unge menn, for så å presentere dem som falne fiendtlige stridende. I dag er mer enn 2000 saker av denne typen registrert i Colombia.

Filmen vant prisen for beste dokumentar på den Nasjonale Festivalen for Folkelig Film og Video i Colombia i 2011.

Denne filmen erstatter den annonserte Ascamcat av samme regissør.

Filmen er tekstet på engelsk.


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Auditoriet
  Kultur

6:30pm CET

En annen økonomi er mulig. Hvilken? (84)

For å oppnå en annen verden, trenger vi også en annen økonomi. Men hvordan bør denne økonomien se ut? Hvordan bør arbeidsplassene demokratiseres, og produksjon og konsumpsjon koordineres? Skal bankene reguleres? Jobbene restruktureres? Hvordan kan rettferdige lønninger fastsettes? Og ikke minst: Hva skiller og forener de som ønsker en annen økonomi?


Speakers
avatar for Michael Albert

Michael Albert

Forfatter og redaktør av Znet, samt fra Occupy Wall Street
avatar for Solveig Jonsdottir

Solveig Jonsdottir

Attac Island


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
TBA
  Økonomisk krise og demokratiske utfordringer

6:30pm CET

Faglig strategimøte for ungdom om klassekamp og arbeiderbevegelsen, særlig i lys av den økonomiske krisa (59)

Med krisa som bakteppe vil vi diskutere hvilke problemer fagbevegelsen møter i Norge, hvordan krisa påvirker oss og muligheten for venstresiden til å komme på offensiven og løfte arbeiderbevegelsens alternativer.


Speakers
avatar for Jonas Bals

Jonas Bals

Fellesforbundet, bygningsarbeiderforening
avatar for Ebba Boye

Ebba Boye

Manifest Analyse
avatar for Jon Thomas Suhr

Jon Thomas Suhr

Avdelingsleder for Handel og Kontor i Oslo og Akershus
avatar for Ann Ørjebu

Ann Ørjebu

Leder av Industri Energis ungdomsutvalg


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Sal D

8:00pm CET

Chumbawamba (UK) og Bøyen Beng

Etter 30 år i den anarkistiske popfolkpunkens tjeneste takker legendariske Chumbawamba for seg. De har annonsert at de legger opp med avskjedsturneen "Celebrate the day of the dead with Chumbawamba" og den aller siste konserten sin har de lagt til Globaliseringskonferansen 2012.

For folk flest er de mest kjent for hiten "Thubthumping", men for fansen har de gjennom årene levert en endeløs rekke av fantastiske låter brennende av engasjement mot rasisme, krig og kapitalisme.

Som oppvarming har vi det norske bandet som muligens kommer nærmest Chumbawamba både i alder og uttrykk. Det alltid like hardtsparkende Bøyen Beng - denne gangen i akustisk innpakning.

Konserten presenteres i samarbeid med Konsertforeninga Blå, Femme Brutal og Chick! kl. 20.00 på Blitz Scene (Pilestredet 30).


Saturday November 3, 2012 8:00pm - 11:59pm CET
Blitz Scene Pilestredet 30
 
Sunday, November 4
 

10:00am CET

Norsk næringsliv og norske myndigheter støtter økonomisk den israelske okkupasjonen (69)

Våren 2012 har to rapporter vist at det er en rekke forhold som knytter norske myndigheter, næringsliv og organisasjoner til den israelske okkupasjonen. Hvordan kan en norsk *BDS-allianse få slutt på dette?

(*BDS Boycotts, Divestments and Sanctions - betegnelse
for virkemidler for å legge konkret press på Israel. Et palestinsk opprop for BDS ble lansert i 2005)


Speakers
avatar for Martin Holter

Martin Holter

Rådgiver Midtøstenavdelingen Norsk Folkehjelp
avatar for Erik Jørgensen

Erik Jørgensen

Leder av Palestine Network Norway
avatar for Annicken Lundgård

Annicken Lundgård

Leder for Palestinakomiteen i Norge
avatar for Elisabeth Palerud

Elisabeth Palerud

Leder av Fellesutvalget for Palestina
avatar for Roy Pedersen

Roy Pedersen

Leder av LO i Oslo
avatar for Eddie Whyte

Eddie Whyte

Nestleder, Fagforbundet Vestfold.


Sunday November 4, 2012 10:00am - 11:30am CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus

10:00am CET

Humanitær intervensjon og den hvite manns byrde (70)

Humanitær intervensjon og den hvite manns byrde. Doktrinen om at vi har "et ansvar for å beskytte" har de siste årene blitt brukt til å rettferdiggjøre vestlige militære intervensjoner, sist i Libya. Flere mener at FN-pakten kan omgås hvis menneskerettighetene står på spill. Hva betyr dette for folk i land hvor vesten har sterke interesser?


Speakers
avatar for Richard Seymour

Richard Seymour

Engelsksosialist og forfatter. Han har blant annet skrevet boken The Liberal Defence of Murder


Sunday November 4, 2012 10:00am - 11:30am CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus

10:00am CET

Folkelige veier ut av klimakrisa (68)

Klimaalvor, klimarettferdighet, klimajobber, klimamoral og klimaaktivisme. Klimavalg 2013 handler om å bringe alle bekkene av folkelig engasjement sammen frem mot stortingsvalget neste år. Bli med!!


Speakers
avatar for Pauline Cherunya

Pauline Cherunya

Kenya YMCA Climate Justice Ten Sing
avatar for Silje Lundberg

Silje Lundberg

Leder i Natur og Ungdom
avatar for Svein Tveitdal

Svein Tveitdal

Besteforeldreaksjonen
avatar for Andreas Ytterstad

Andreas Ytterstad

Concerned Scientists Norway


Sunday November 4, 2012 10:00am - 11:30am CET
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Klima - miljø - mat

10:00am CET

The Road from Rio: can the UN meet the greatest challenges of our time? (67)

Møtet skal sette søkelys på utfallet av FNs konferanse om bærekraftig utvikling (Rio+20) i juni og se på i hvilken grad verdenssamfunnet klarte å bli enige om tiltak som vil bidra til økt velstand og sosial rettferdighet og samtidig bevare miljøet for fremtidige generasjoner.


Speakers
avatar for Benedikte Pryneid Hansen

Benedikte Pryneid Hansen

Leder, Attac Norge
avatar for Heikki Holmås

Heikki Holmås

Utviklingsminister
avatar for Andrew P. Kroglund

Andrew P. Kroglund

Informasjonssjef, Utviklingsfondet
avatar for Chee Yoke Ling

Chee Yoke Ling

Legal advisor, Third World Network
avatar for Andrew Preston

Andrew Preston

Daglig leder, Forum for utvikling og miljø


Sunday November 4, 2012 10:00am - 11:30am CET
Sal D

12:00pm CET

Strategimøte: Fiskeripolitikk for i framtida?

Norge er en stormakt når det kommer til fiskeri gjennom eksport av laks og et omfattende fiske til sjøs. Økonomiske interesser styrer norsk fiskeripolitikk – hvordan kan vi jobbe videre med dette?


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 1:45am CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus

12:00pm CET

Strategimøte: Veien fremover for norsk klimabevegelse - veivalg og rammeverk
Speakers
LW

Lise Weltzien

http://youtu.be/KEQWc1Bi3As


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 1:45am CET
Sal D

12:00pm CET

Strategimøte: IKKE FOR MINE PENGER! - økonomisk militærnekt
  • Tenk om vi kunne bygge fred i stedet for å drepe mennesker
  • Tenk om skattepengene våre kunne skape forsoning og livsglede i stedet for å brukes til våpenkjøp.
  • Tenk om vi kunne betale fredsskatt i stedet for militærskatt.

NÅ KAN DU GJØRE NOE MED DET!

Norges Fredsfond skal hjelpe i gang tiltak som kan skape fred gjennom ulike former for forsoningsarbeid.

Norges Fredsfond er en medlemsorganisasjon der du kan være med og bestemme hvilke tiltak som gir mest mulig fred for pengene.


Speakers
TE

Trine Eklund

Medlem i Fredsskattalliansen, Oslo.
AH

Anne Helgedagsrud

Nestleder Norges Fredsfond
OM

Øystein M. Øgaard

Leder Norges Fredsfond


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 2:00am CET
Sal D
  Annet

12:00pm CET

Strategimøte: Felles kampanje mot investeringsavtaler!

Handelskampanjen inviterer alle interesserte med på kampanje mot bilaterale investeringsavtaler (BITS)! Vi inviterer til strategimøte for å diskutere fokus for felles kampanjen i 2013, og hvordan vi skal arbeide for å sikre at investeringer ikke bare skjer på utenlandske investorers premisser.


Speakers
avatar for Heidi Lundeberg

Heidi Lundeberg

Daglig leder i Latin-Amerikagruppene og leder av Handelskampanjen.


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 2:00am CET
Møterom 3

12:00pm CET

Strategimøte: Aktivistmøte mot skjønnhetstyranniet

Ungdom mot retusjert reklame starta opp på Globaliseringskonferansen i 2010. De siste to årene har nettverket gjennomført årlige aksjoner. På Globaliseringskonferansen samler vi igjen ungdom som vil stanse skjønnhetstyranniet til diskusjon og planlegging av videre aktiviteter.


Speakers
avatar for Runa Fjellanger

Runa Fjellanger

Feministisk ansvarlig i Rød Ungdom


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 2:00pm CET
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Annet

12:00pm CET

Direkte Aksjon på 1-2-3 (30)

Direkte aksjon! Målet med workshopen er å utvikle en felles forståelse for hvordan man – enten man er miljøaktivist eller likestillingsaktivist, arbeideraktivist eller studentaktivist – best kan aksjonere for å realisere sine mål.


Speakers
avatar for Jan-Robert Fevang

Jan-Robert Fevang

Industrial Workers of the World Norge


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 2:00pm CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus

12:00pm CET

Strategimøte: Gjeld

Mens Europa forsøker å løse sin egen gjeldskrise er 1/3 av utviklingsland igjen i gjeldsnød. Gjeldssletteinitiativet for de fattigste landene fases ut, og det er behov for en ny, global gjeldsslettemekanisme som kan utløse gjeldstvister på bakgrunn av en uavhengig vurdering.


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 2:00pm CET
Møterom 4

2:00pm CET

Stormøte: Felles avslutningsmøte (75)

Vi samler høydepunktene fra konferansen og ser sammen framover. Etter fire dager med debatter, verksteder og kulturelt program spør vi oss: Hvor går veien videre? Hvordan skal vi jobbe for å sammen skape den verdenen vi vet er mulig? Hvis ikke du, hvem? Hvis ikke nå, når?


Speakers
avatar for Ingrid Aas Borge

Ingrid Aas Borge

Changemaker
avatar for Ebba Boye

Ebba Boye

Manifest Analyse
avatar for Jens Kihl

Jens Kihl

Nynorskmann, AU-medlem i Nei til EU og aktiv i SV.
avatar for Nina Skranefjell

Nina Skranefjell

Styreleder i Norges Sosiale Forum
avatar for Asbjørn Wahl

Asbjørn Wahl

For Velferdsstaten


Sunday November 4, 2012 2:00pm - 3:00pm CET
Sal A Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Annet