Loading…
Back To Schedule
Sunday, November 4 • 2:00pm - 3:00pm
Stormøte: Felles avslutningsmøte (75)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Vi samler høydepunktene fra konferansen og ser sammen framover. Etter fire dager med debatter, verksteder og kulturelt program spør vi oss: Hvor går veien videre? Hvordan skal vi jobbe for å sammen skape den verdenen vi vet er mulig? Hvis ikke du, hvem? Hvis ikke nå, når?


Speakers
avatar for Ingrid Aas Borge

Ingrid Aas Borge

Changemaker
avatar for Ebba Boye

Ebba Boye

Manifest Analyse
avatar for Jens Kihl

Jens Kihl

Nynorskmann, AU-medlem i Nei til EU og aktiv i SV.
avatar for Nina Skranefjell

Nina Skranefjell

Styreleder i Norges Sosiale Forum
avatar for Asbjørn Wahl

Asbjørn Wahl

For Velferdsstaten


Sunday November 4, 2012 2:00pm - 3:00pm CET
Sal A Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Annet

Attendees (0)