Loading…
Back To Schedule
Sunday, November 4 • 12:00pm - 2:00am
Strategimøte: Felles kampanje mot investeringsavtaler!

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Handelskampanjen inviterer alle interesserte med på kampanje mot bilaterale investeringsavtaler (BITS)! Vi inviterer til strategimøte for å diskutere fokus for felles kampanjen i 2013, og hvordan vi skal arbeide for å sikre at investeringer ikke bare skjer på utenlandske investorers premisser.


Speakers
avatar for Heidi Lundeberg

Heidi Lundeberg

Daglig leder i Latin-Amerikagruppene og leder av Handelskampanjen.


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 2:00am CET
Møterom 3

Attendees (0)