Loading…
Back To Schedule
Sunday, November 4 • 12:00pm - 2:00am
Strategimøte: IKKE FOR MINE PENGER! - økonomisk militærnekt

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

  • Tenk om vi kunne bygge fred i stedet for å drepe mennesker
  • Tenk om skattepengene våre kunne skape forsoning og livsglede i stedet for å brukes til våpenkjøp.
  • Tenk om vi kunne betale fredsskatt i stedet for militærskatt.

NÅ KAN DU GJØRE NOE MED DET!

Norges Fredsfond skal hjelpe i gang tiltak som kan skape fred gjennom ulike former for forsoningsarbeid.

Norges Fredsfond er en medlemsorganisasjon der du kan være med og bestemme hvilke tiltak som gir mest mulig fred for pengene.


Speakers
TE

Trine Eklund

Medlem i Fredsskattalliansen, Oslo.
AH

Anne Helgedagsrud

Nestleder Norges Fredsfond
OM

Øystein M. Øgaard

Leder Norges Fredsfond


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 2:00am CET
Sal D
  Annet

Attendees (0)