Loading…
Back To Schedule
Sunday, November 4 • 10:00am - 11:30am
Humanitær intervensjon og den hvite manns byrde (70)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Humanitær intervensjon og den hvite manns byrde. Doktrinen om at vi har "et ansvar for å beskytte" har de siste årene blitt brukt til å rettferdiggjøre vestlige militære intervensjoner, sist i Libya. Flere mener at FN-pakten kan omgås hvis menneskerettighetene står på spill. Hva betyr dette for folk i land hvor vesten har sterke interesser?


Speakers
avatar for Richard Seymour

Richard Seymour

Engelsksosialist og forfatter. Han har blant annet skrevet boken The Liberal Defence of Murder


Sunday November 4, 2012 10:00am - 11:30am CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus

Attendees (0)