Loading…
Back To Schedule
Saturday, November 3 • 6:30pm - 8:00pm
En annen økonomi er mulig. Hvilken? (84)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

For å oppnå en annen verden, trenger vi også en annen økonomi. Men hvordan bør denne økonomien se ut? Hvordan bør arbeidsplassene demokratiseres, og produksjon og konsumpsjon koordineres? Skal bankene reguleres? Jobbene restruktureres? Hvordan kan rettferdige lønninger fastsettes? Og ikke minst: Hva skiller og forener de som ønsker en annen økonomi?


Speakers
avatar for Michael Albert

Michael Albert

Forfatter og redaktør av Znet, samt fra Occupy Wall Street
avatar for Solveig Jonsdottir

Solveig Jonsdottir

Attac Island


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
TBA
  Økonomisk krise og demokratiske utfordringer

Attendees (0)