Loading…
Back To Schedule
Saturday, November 3 • 6:30pm - 8:00pm
Gratis kollektivtransport - Nødvendig klimatiltak eller utopi? (62)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Planka Oslo ønsker å legge til rette for en kunnskapsbasert og ideell debatt om gratis kollektivtransport. Er det et godt og sosialt rettferdig klimatiltak, eller vil det føre til en forverring av det eksisterende tilbudet? Er gratis kollektivtransport realistisk?


Speakers
avatar for Andreas Behring

Andreas Behring

Sosialistisk Venstreparti
avatar for Khamshajiny Gunaratnam

Khamshajiny Gunaratnam

Arbeiderpartiet
avatar for Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes

Leder i Rødt
avatar for Harald Nissen

Harald Nissen

Miljøpartiet De Grønne


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Møterom 4
  Klima - miljø - mat

Attendees (0)