Loading…
Back To Schedule
Saturday, November 3 • 4:30pm - 6:00pm
Stormøte: Klima - hvilke politiske endringer må til i Norge? (58)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

På dette stormøtet på Globaliseringskonferansen kommer blant annet Jostein Gaarder for å dele sine tanker rundt dagens klimasituasjon og hva vi, staten Norge, må gjøre for å bidra så det monner i klimakampen.

Klimaendringene er vår generasjons største utfordring. Det er så mye som står på spill og vi har ikke råd til ikke å ta varsellampene på alvor. Derfor trenger vi å snakke om løsninger på vei ut av klimakrisa og hvilken politikk som trengs i Norge for at Norge kan være et foregangsland i klimakampen.

Hovedtema for debatten blir politiske løsninger i Norge på klimakrisa. I forbindelse med dette ønsker vi også å se på hvilke muligheter som finnes for samarbeid mellom miljøbevegelse og fagbevegelse i kampen mot klimaendringene.

- Jostein Gaarder - Forfatter
- Kisilu Musya - Kenyansk småbonde og hovedkarrakter i klimadokumentaten Wind of Change
- Bård Lahn - Naturvernforbundet
- Jan Olav Andersen - EL & IT Forbundet, leder av forhandlingsavdelingen
- Aksel Hagen - Sosialistisk Venstreparti

- Helene Bank - For Velferdsstaten (ordstyrer)

Om vi ikke tar disse klimautfordringene på alvor vil vi i fremtiden få mer ekstremvær og dette vil, urettferdig nok, hardest ramme fattige mennesker i Sør som er de som har bidratt minst historisk till klimagassutslipp. En nylig lansert rapport, av den humanitære organisasjonen DARA, stadfester at 100 millioner mennesker vil dø innen 2030 dersom verden ikke viser handlekraft i klimakampen.

Møtet arrangeres av Norges Sosiale Forum og er et av de frem stormøtene på Globaliseringskonferansen 1.-4. november.

I tillegg til dette stormøtet på klima vil det være over 70 andre debatter, verksteder, konserter, filmer og seminarer ellers på Globaliseringskonferansen. Meld deg på og se resten av programmet for Globaliseringskonferansen på www.globalisering.no.

 


Speakers
avatar for Jan Olav Andersen

Jan Olav Andersen

EL & IT Forbundet, leder av forhandlingsavdelingen.
avatar for Helene Bank

Helene Bank

Spesialrådgiver i For Veferdsstaten som arbeider for å sikre velferdsgodene vi har opparbeidet oss i Norge, i tillegg til å arbeide for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller internasjonalt. Helene sitter i tillegg i koordineringsgruppa for Handelskampanjen og Attacs... Read More →
avatar for Jostein Gaarder

Jostein Gaarder

Forfatter
avatar for Aksel Hagen

Aksel Hagen

Stortingsrepresentant for SV
avatar for Bård Lahn

Bård Lahn

Natuvernforbundet


Saturday November 3, 2012 4:30pm - 6:00pm CET
Sal A Oslo Kongressenter Folkets Hus

Attendees (0)