Loading…
Back To Schedule
Saturday, November 3 • 2:30pm - 4:00pm
Ikke nevn militæret! (52)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Krig og militarisme skaper store miljøødeleggelser, fra giftige og radioaktive våpen, til betydelige CO2-utslipp og storforbruk av ressurser og landområder. Hvordan sette dette problemet på den politiske dagsorden? Kan innføring av et utvidet sikkerhetsbegrep være en vei å gå?


Speakers
avatar for Alexander Harang

Alexander Harang

Informasjonssjef, Fredslaget
Lnformasjonssjef Fredslaget
avatar for Åse Møller-Hansen

Åse Møller-Hansen

Styremedlem IKFF (Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet) avd. Bergen
avatar for Susanne Urban

Susanne Urban

Styremedlem Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet og talsperson for Nordisk Nettverk mot Uranvåpen


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Møterom 4

Attendees (0)