Loading…
Back To Schedule
Saturday, November 3 • 1:30pm - 2:30pm
Solidaritetsmarkering på Youngstorget: Sammen for verdighet!

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Vi inviterer med dette til solidaritetsmarkering for verdighet for alle som oppholder seg i Norge.

Vi samles for å markere at vi krever politisk og sosial handlekraft for mennesker i Norge som opplever å bli nektet grunnleggende rettigheter.

Det gjelder tilreisende rom som blir jaget mens de sover og ikke har tilgang på sanitære forhold.

Det gjelder asylsøkende barn og barnefamilier som opplever at innvandringspolitiske hensyn trumfer barnekonvensjonen.

Det gjelder barn og voksne som blir sittende i årevis
på asylmottak, uten mulighet til å etablere meningsfulle liv.

Det gjelder papirløse som nektes tilgang på helse- og annen nødvendig hjelp.

Og det gjelder asylsøkere som blir sendt tilbake til konfliktherjede land og antidemokratiske regimer, uten at vi stiller noen krav til sikkerhet.

Vi krever en verdig behandling og grunnleggende rettigheter for alle som oppholder seg i Norge

– Solidaritet med Europas fattige og utstøtte
– Stopp deportasjoner til krig og forfølgelse
– Barns beste alltid først.

Musikalsk opptreden av Solfrid Molland med Ionut Guluna (Rom) og Darg Team (Gaza/Palestina)


Saturday November 3, 2012 1:30pm - 2:30pm CET
Youngstorget

Attendees (0)