Loading…
Back To Schedule
Friday, November 2 • 6:30pm - 8:00pm
Direkte demokrati på 1-2-3 (83)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

I den globale occupybevegelsen har direkte-demokrati fått ny relevans, men hva er egentlig direkte demokrati? Denne workshoppen forsøker å svare på det spørsmålet: Den forklarer hvilke verktøy – noen velkjente og godt brukte, andre ukjente og bare så vidt eksperimentert med – man kan bruke for å drive direkte-demokratiske organisasjoner; den skisserer en strategi for å iverksette teorien i praksis; og den ufordrer deltagerne til å gå hinsides konvensjonell tenkning om hva demokrati egentlig handler om.


Speakers

Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Møterom 4
  Økonomisk krise og demokratiske utfordringer

Attendees (0)