Loading…
Back To Schedule
Friday, November 2 • 6:30pm - 8:00pm
Hver dråpe teller – energi og vannsikkerhet i et endret klima (31)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Rapportlanseringen belyser hvordan klimaendringer påvirker tilgangen til vann, og tilpasningsstrategier. Flere caser vil synliggjøre konsekvensene av klimaendringene på landbruk i utviklingsland, så vel som ulike tilpassnings- og omstillingsstrategier som blir benyttet. Det tar særlig opp forbindelsen mellom vannsikkerhet og matsikkerhet.


Speakers
avatar for Harald Sakarias Hansen

Harald Sakarias Hansen

Leder av Spire og sekretær for Handelskampanjen. Han er i tillegg kampanjeleder for Spires kampanje "Fisk for folket".
avatar for Maren Olene Kloster

Maren Olene Kloster

Styremedlem i FIVAS
avatar for Christoffer Ringnes Klyve

Christoffer Ringnes Klyve

Leder for utenlandsavdelingen i Utviklingsfondet
LM

Lisetta Marie Trebbi

Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet, seksjon for klima, global helse og bærekraftig utvikling


Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter

Attendees (0)