Loading…
Back To Schedule
Friday, November 2 • 6:30pm - 8:00pm
Asylaksjoner i Norge – erfaringer og strategier for å endre norsk asylpolitikk (34)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

De siste årene har det vært flere asylaksjoner i Norge for å protestere mot asylpolitikken. Hvordan har de fungert og hva kan vi lære av dem? Hva kan være gode og effektive aksjoner fremover og hvordan kan disse organiseres? Hvordan kan man være en god støttespiller for slike aksjoner? Praktisk workshop med deltakere og støttespillere fra Sultestreiken i 2006, Asylmarsj 2007, MUFerne, Asylmarsj 2011, Palestinerleir, Etiopierne m.fl.


Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Møterom 3

Attendees (0)