Loading…
Back To Schedule
Saturday, November 3 • 2:30pm - 4:00pm
Hvordan endrer vi den harde linja i norsk asylpolitikk? (54)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Norsk asylpolitikk har blitt hardere og hardere de siste åra. På tross av bred folkelig mobilisering har ikke myndighetene vist tegn til å endre kurs. Dette møtet samler noen av de viktigste stemmene på asylfeltet for en konstruktiv samtale om hvordan vi kan skape en mer human flyktningpolitikk.


Speakers
avatar for Karl Eldar Evang

Karl Eldar Evang

Foreningen av 12. januar
BR

Brynjulf Risnes

Menneskerettighetsadvokat, kjent fra Maria Amelie-saken.
avatar for Liv Tørres

Liv Tørres

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Sal D

Attendees (0)