Loading…
Back To Schedule
Saturday, November 3 • 12:00pm - 1:30pm
Stormøte: Asylpolitikk og antirasisme (45)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Mennesker på flukt ber om beskyttelse, men møter ofte en stengt og boltet dør. Regissør Margreth Olin har gått i dybden i skjenen til noen av disse menneskene i filmen "De Andre" og kommer for å fortelle oss om sitt arbeid med mennesker på flukt og viser klipp fra filmen. Til møtet kommer også Martin Smith fra Unite Against Fascism. Han vil snakke om de store linjene i Europa; å behandle mennesker inhumant er ikke noe typisk norsk, det skjer parallelt i mange land.

Gjennom Tine Poppe sine bilder fra boken "Jeg liker Norge, men Norge liker ikke meg" får vi et innblikk i hvordan det multikulturelle Norge oppleves nedenfra. Boken viser fram et annet Norge sett fra ståstedet til de lengeværende barna på norske asylmottak. På møtet viser vi bilder fra boken.


Speakers
avatar for Linn Stalsberg (møteleder)

Linn Stalsberg (møteleder)

Journalist, aktivist og forfatter.
avatar for Mina Adampour

Mina Adampour

Ungdom mot Rasisme
avatar for Margreth Olin

Margreth Olin

Regissør av "De Andre"
avatar for Martin Smith

Martin Smith

Leder av UAF, United Against Fascism i England, ledende i kampen mot English Defence League
avatar for Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen

Kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter


Saturday November 3, 2012 12:00pm - 1:30pm CET
Sal A Oslo Kongressenter Folkets Hus

Attendees (0)