Loading…
Back To Schedule
Saturday, November 3 • 10:00am - 11:30am
Hvordan sikre nok mat til alle - løsninger i landbruket (39)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Nesten 1 milliard mennesker sulter selv om det produseres nok mat. Hvordan bør mat produseres og fordeles slik at alle kan spise seg mette?


Speakers
avatar for Elin Ersdal

Elin Ersdal

Norfund
avatar for Hege Hertzberg

Hege Hertzberg

Utviklingspolitisk direktør
avatar for Kristin Kjæret

Kristin Kjæret

FIAN Norge
avatar for Andrew P. Kroglund

Andrew P. Kroglund

Informasjonssjef, Utviklingsfondet
avatar for Sven Arne Lie

Sven Arne Lie

Forsker og forfatter av boka "En nasjon av kjøtthuer".
avatar for Sarojeni V. Rengam

Sarojeni V. Rengam

Administrerende direktør for Pesticide Action Network (PAN)
BV

Bruna Valsoler

Aktivist fra de jordløses bevegelse (MST) i Brasil.


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am CET
Sal D
  Klima - miljø - mat

Attendees (0)