Loading…
Saturday, November 3 • 10:00am - 11:30am
Språk er makt – retorikk i asylpolitikken (42)

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Synet på asylsøkere og innvandrere har endret seg de siste årene, og det til tross for at de som søker asyl fortsatt er de samme. På dette møtet vil vi se på hvordan søkelyset og debatten rundt innvandring og asyl har endret seg. Vi vil sette fokus på hvordan retorikk bidrar til å fremme negative holdninger og en mer konservativ asylpolitikk.


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus

Attendees (0)