Loading…
Back To Schedule
Saturday, November 3 • 10:00am - 11:30am
Språk er makt – retorikk i asylpolitikken (42)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Synet på asylsøkere og innvandrere har endret seg de siste årene, og det til tross for at de som søker asyl fortsatt er de samme. På dette møtet vil vi se på hvordan søkelyset og debatten rundt innvandring og asyl har endret seg. Vi vil sette fokus på hvordan retorikk bidrar til å fremme negative holdninger og en mer konservativ asylpolitikk.


Saturday November 3, 2012 10:00am - 11:30am CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Åpenhet - antirasisme - asylkamp

Attendees (0)