Loading…
Back To Schedule
Saturday, November 3 • 6:30pm - 8:00pm
Faglig strategimøte for ungdom om klassekamp og arbeiderbevegelsen, særlig i lys av den økonomiske krisa (59)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Med krisa som bakteppe vil vi diskutere hvilke problemer fagbevegelsen møter i Norge, hvordan krisa påvirker oss og muligheten for venstresiden til å komme på offensiven og løfte arbeiderbevegelsens alternativer.


Speakers
avatar for Jonas Bals

Jonas Bals

Fellesforbundet, bygningsarbeiderforening
avatar for Ebba Boye

Ebba Boye

Manifest Analyse
avatar for Jon Thomas Suhr

Jon Thomas Suhr

Avdelingsleder for Handel og Kontor i Oslo og Akershus
avatar for Ann Ørjebu

Ann Ørjebu

Leder av Industri Energis ungdomsutvalg


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Sal D

Attendees (0)