Loading…
This event has ended. View the official site or create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
View analytic
Sunday, November 4 • 12:00pm - 2:00pm
Strategimøte: Gjeld

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Mens Europa forsøker å løse sin egen gjeldskrise er 1/3 av utviklingsland igjen i gjeldsnød. Gjeldssletteinitiativet for de fattigste landene fases ut, og det er behov for en ny, global gjeldsslettemekanisme som kan utløse gjeldstvister på bakgrunn av en uavhengig vurdering.


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 2:00pm
Møterom 4

Attendees (8)