Loading…
Back To Schedule
Sunday, November 4 • 12:00pm - 2:00pm
Strategimøte: Gjeld

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Mens Europa forsøker å løse sin egen gjeldskrise er 1/3 av utviklingsland igjen i gjeldsnød. Gjeldssletteinitiativet for de fattigste landene fases ut, og det er behov for en ny, global gjeldsslettemekanisme som kan utløse gjeldstvister på bakgrunn av en uavhengig vurdering.


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 2:00pm CET
Møterom 4

Attendees (0)