Loading…
Back To Schedule
Sunday, November 4 • 12:00pm - 2:00pm
Direkte Aksjon på 1-2-3 (30)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Direkte aksjon! Målet med workshopen er å utvikle en felles forståelse for hvordan man – enten man er miljøaktivist eller likestillingsaktivist, arbeideraktivist eller studentaktivist – best kan aksjonere for å realisere sine mål.


Speakers
avatar for Jan-Robert Fevang

Jan-Robert Fevang

Industrial Workers of the World Norge


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 2:00pm CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus

Attendees (0)