Loading…
Sunday, November 4 • 12:00pm - 1:45am
Strategimøte: Fiskeripolitikk for i framtida?

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Norge er en stormakt når det kommer til fiskeri gjennom eksport av laks og et omfattende fiske til sjøs. Økonomiske interesser styrer norsk fiskeripolitikk – hvordan kan vi jobbe videre med dette?


Sunday November 4, 2012 12:00pm - 1:45am
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus

Attendees (0)