Loading…
Back To Schedule
Sunday, November 4 • 10:00am - 11:30am
The Road from Rio: can the UN meet the greatest challenges of our time? (67)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Møtet skal sette søkelys på utfallet av FNs konferanse om bærekraftig utvikling (Rio+20) i juni og se på i hvilken grad verdenssamfunnet klarte å bli enige om tiltak som vil bidra til økt velstand og sosial rettferdighet og samtidig bevare miljøet for fremtidige generasjoner.


Speakers
avatar for Benedikte Pryneid Hansen

Benedikte Pryneid Hansen

Leder, Attac Norge
avatar for Heikki Holmås

Heikki Holmås

Utviklingsminister
avatar for Andrew P. Kroglund

Andrew P. Kroglund

Informasjonssjef, Utviklingsfondet
avatar for Chee Yoke Ling

Chee Yoke Ling

Legal advisor, Third World Network
avatar for Andrew Preston

Andrew Preston

Daglig leder, Forum for utvikling og miljø


Sunday November 4, 2012 10:00am - 11:30am CET
Sal D

Attendees (0)