Loading…
Back To Schedule
Saturday, November 3 • 6:30pm - 8:00pm
Film: Ausencias y Retratos (2010)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Filmen "Ausencias y Retratos" (Absences and Portraits) fra 2010 tar for seg et av de mest grusomme kapitelene i nyere colombiansk historie. Filmen følger pårørende til fem såkalte "Falske Positive" i Magdalena Medio, tilfeller av utenom-juridiske henrettelser der colombianske sikkerhetsstyrker bortførte og drepte unge menn, for så å presentere dem som falne fiendtlige stridende. I dag er mer enn 2000 saker av denne typen registrert i Colombia.

Filmen vant prisen for beste dokumentar på den Nasjonale Festivalen for Folkelig Film og Video i Colombia i 2011.

Denne filmen erstatter den annonserte Ascamcat av samme regissør.

Filmen er tekstet på engelsk.


Saturday November 3, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Auditoriet
  Kultur

Attendees (0)