Loading…
Back To Schedule
Saturday, November 3 • 2:30pm - 4:00pm
Cowboy og indianer - norsk frihandel i lovlause Honduras (51)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Kva er følgjene av frihandel og utenlands investeringar i land som Honduras? Norge forhandlar frihandelsavtale med landet som er mest kjend for menneskerettsbrot.


Speakers
CA

Carlos Amador

Leiar av miljøorganisasjonen Comite Ambientalista Valle de Siria. Dette er ein lokal miljøorganisasjon i Valle de Siria etablert av dei lokale lærarane, som arbeider for opprydding i forrureiningane etter den Gold Corp eigde gruva.
BM

Betty Matamoros

Var internasjonal talskvinne for motstandsfronten etter statskuppet i Honduras i 2009 og vart internasjonal talskvinne for den rørsla som har valt ein ikkje-parlamentarisk strategi etter at mostandsfronten vart fraksjonert.


Saturday November 3, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Klima - miljø - mat

Attendees (0)