Loading…
Back To Schedule
Friday, November 2 • 6:30pm - 8:00pm
Rettferdighet for alle penga (23)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Hvordan avskaffer vi fattigdom? Hvordan fremmer vi en økonomisk vekst som kommer de fattige til gode? Og har vi rett til å blande oss bort i hvordan andre land fordeler rikdommen sin?  Norge vil bruke utviklingspolitikken for å få til bedre fordeling både mellom nord og sør, men også innad i land. Hva er de beste grepene for å få det til? Hva er dilemmaene? Utviklingsminister Heikki Holmås inviterer til debatt og innspill til stortingsmelding om rettferdig fordeling i utviklingspolitikken.


Speakers
avatar for Heikki Holmås

Heikki Holmås

Utviklingsminister


Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Økonomisk krise og demokratiske utfordringer
  • Host Organization SV
  • Company Debatt
  • Språk Norsk

Attendees (0)