Loading…
Friday, November 2 • 6:30pm - 8:00pm
Europeisk fagbevegelse i krise – Hva kan vi lære? Norsk fagbevegelse må velge en strategi for framtida (28)

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Møtet bruker Tyskland som eksempel for å prøve å vise hvorfor fagbevegelsen i Europa har havna fullstendig på defensiven. Hvilke veivalg må norsk fagbevegelse velge for ikke å havne i samme situasjon?


Speakers
avatar for Nele Hess

Nele Hess

DGB Berlin-Brandenbourg
avatar for Dag Seierstad

Dag Seierstad

EU-rådgiver og ekspert på Tyskland
avatar for Ingrid Wergeland

Ingrid Wergeland

Manifest Analyse


Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus

Attendees (0)