Loading…
Back To Schedule
Friday, November 2 • 6:30pm - 8:00pm
Radikal på nett 2.0 - hvilken rolle har alternative medier? (82)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Rundt oss er det økonomisk krise, massearbeidsløshet og reversering av velferdstiltak. Stormaktene bruker ressursene på humanitære kriger i stedet for på dugnad mot global oppvarming. Folks desperasjon avler fascistiske bevegelser, men også en sterkere venstreside og store protestbevegelser. I denne virkeligheten, hvordan kan vi bruke radikale og sosiale medier for å spre alternativ og uavhengig informasjon? Og hva er problemet med dagens konsern- og statsstyrte medier?


Speakers
avatar for Michael Albert

Michael Albert

Forfatter og redaktør av Znet, samt fra Occupy Wall Street
JL

Julie Lødrup

Manifest Analyse
MH

Mina Hauge Nærland

Debattredaktør på nett for Aftenposten
avatar for Vegard Velle

Vegard Velle

Radikal Portal


Friday November 2, 2012 6:30pm - 8:00pm CET
Sal D

Attendees (0)