Loading…
Back To Schedule
Friday, November 2 • 2:30pm - 4:00pm
Hva lags revolusjon trengs for å stoppe den globale oppvarmingen? (19)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Det fins kun to tenkelige alternativer for hvordan utslippskurven globalt og nasjonalt kan snu så raskt som klimavitenskapene krever: en grønn industriell revolusjon, eller en økologisk sosial revolusjon.


Speakers
avatar for Beate Sjåfjell

Beate Sjåfjell

Concerned Scientists Norway
avatar for Andreas Ytterstad

Andreas Ytterstad

Concerned Scientists Norway


Friday November 2, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter
  Klima - miljø - mat

Attendees (0)