Loading…
Back To Schedule
Thursday, November 1 • 6:00pm - 8:00pm
Stort åpningsmøte: Nasjonale og globale brennpunkt (2)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Verden rundt oss brenner. Både finans- og velferdssystemet er i krise. Antidemokratiske tiltak oppstår i land vi pleier å kalle demokratier.

Å fortsette å arbeide for våre velferdsordninger, egalitære samfunn og demokratiske institusjoner er viktig for oss selv men også for andre demokratiforkjempere. En aktivist i spanske 15M uttalte: «Den nordiske velferdsmodellen er en historisk milestein i kampen for likhet, den er til nå det nærmeste vi har kommet i å oppnå et system basert på omfordeling. Hvis dere feiler, vil et viktig referansepunkt være tapt for oss alle.»

Samtidig har vi i større grad en noen gang, ansvar for hvordan den norske stat og norske selskap opererer i utlandet. Vi kan ikke akseptere at Norge skal sette egeninteresser og elitenes interesser over andre. Vi spør oss hva vår rolle i verden i dag skal være og hvilke krav skal norske sosiale bevegelser og organisasjoner sette i framover?

Avslutningen på åpningsmøte er et politisk/kunstnerisk innslag med et imponerende antall innslag. Vi ønsker gjennom appeller, film og musikk å vise kamper som har vært med å skape det Norge vi har i dag. Samtidig som vi vil skal sette fokus på aktuelle saker til sosiale bevegelser for å kunne skape og videreutvikle velferdsstaten, en solidarisk utenrikspolitikk og egalitære samfunn.


Speakers
avatar for Michael Albert

Michael Albert

Forfatter og redaktør av Znet, samt fra Occupy Wall Street
avatar for Samir Amin

Samir Amin

Egyptisk politisk forfatter
avatar for Seher Aydar

Seher Aydar

Leder i Rød Ungdom
avatar for Helene Bank

Helene Bank

Spesialrådgiver i For Veferdsstaten som arbeider for å sikre velferdsgodene vi har opparbeidet oss i Norge, i tillegg til å arbeide for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller internasjonalt. Helene sitter i tillegg i koordineringsgruppa for Handelskampanjen og Attacs... Read More →
avatar for Harald Berntsen

Harald Berntsen

Historiker
avatar for Benedikte Pryneid Hansen

Benedikte Pryneid Hansen

Leder, Attac Norge
avatar for Audun Lysbakken

Audun Lysbakken

Leder i Sosialistisk Venstreparti
avatar for Sana El Morabit

Sana El Morabit

Med i filmen Til Ungdommen
avatar for Nina Skranefjell

Nina Skranefjell

Styreleder i Norges Sosiale Forum
BW

Bård Watn

Musiker


Thursday November 1, 2012 6:00pm - 8:00pm CET
Sal A Oslo Kongressenter Folkets Hus

Attendees (0)