Loading…
Back To Schedule
Friday, November 2 • 12:30pm - 2:00pm
Ny underklasse i Norge? (15)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

I dag får bare 42% prosent av asylsøkere som vil jobbe arbeidstillatelse. Samtidig har du 25% mindre mulighet til å bli kalt inn til intervju hvis du har utenlandsk navn. Vi ser en utvikling mot et etnisk delt arbeidsliv, der det vokser fram en ny underklasse i Norge.


Speakers
avatar for Seher Aydar

Seher Aydar

Leder i Rød Ungdom
avatar for Ahmad Ghanizadeh

Ahmad Ghanizadeh

Statssekretær, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
avatar for Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen

Kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter
avatar for Liv Tørres

Liv Tørres

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Forum Folkets Hus - Oslo Kongressenter

Attendees (0)