Loading…
This event has ended. View the official site or create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
View analytic
Friday, November 2 • 10:00am - 12:00pm
Gjeld på 1-2-3 (5)

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

For hver krone utviklingsland får i bistand betaler de to kroner tilbake i gjeldsnedbetalinger. På tross av gjeldsslette er det mange land som igjen er i gjeldskrise. Dette møte gir deg en innføring i hvorfor pengestrømmen går fra Sør til Nord, og hva som har blitt gjort for å endre det.


Speakers
avatar for Paul Bjerke

Paul Bjerke

De Facto
Samfunnsdebattant
avatar for Gina Ekholt

Gina Ekholt

SLUG (Slett u-landsgjelda)
avatar for Benedikte Pryneid Hansen

Benedikte Pryneid Hansen

Leder, Attac Norge


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm
Sal D

Attendees (16)