Loading…
Back To Schedule
Friday, November 2 • 2:30pm - 4:00pm
Global motstand mot genmodifisering av matfatet (26)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

GLOBAL MOTSTAND MOT GENMODIFISERING AV MATFATET

Seminaret vil gi en enkel og grundig introduksjon til hva genmodifiserte organismer (GMO) er, hvordan dagens GMOer er en trussel mot miljøet og brukes av storselskaper som Monsanto til å få økt kontroll over matfatet. Ordstyrer: Lene Liebe Delsett, fagrådgiver, Naturvernforbundet

GMO på 1-2-3
Enkel innføring i hva GMO er og situasjonen i Norge Kathrine Kleveland, leder av Norges Bygdekvinnelag og koordinator for Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Hvem skal eie såfrøet?
Kortfilm om genmodifiserte organismer i landbruket med samtale mellom den amerikanske bonden David Runyon og den norske bonden Amund Spangen. Ingrid Melkild, seniorrådgiver, Bondelaget.

Golden Rice – genmodifisert ris i Asia
Kan genmodifisert ris bøte på problemet med vitamin A mangel? Presentasjon av Greenpeaces kampanje Golden Rice – Golden Lies i Asia Truls Gulowsen, leder, Greenpeace Norge

GMO-mat snart godkjent i Norge? Fire GMOer ligger til vurdering hos regjeringen. Hvilke ulike hensyn veies nå mot hverandre? Casper Linnestad, seniorrådgiver, MiljøverndepartementetSpeakers
avatar for Lene Liebe Delsett

Lene Liebe Delsett

Fagrådgiver i Naturvernforbundet
TG

Truls Gulowsen

Leder Greenpeace Norge
avatar for Kathrine Kleveland

Kathrine Kleveland

Leder av Norges Bygdekvinnelag og koordinator for Nettverk for GMO-fri mat og fôr
CL

Casper Linnestad

Seniorrådgiver, Naturvernforbundet.
IM

Ingrid Melkild

Seniorrådgiver, Bondelaget.


Friday November 2, 2012 2:30pm - 4:00pm CET
Møterom 3

Attendees (0)