Loading…
Back To Schedule
Friday, November 2 • 12:30pm - 2:00pm
På røvertokt? – norske investeringer vs. utvikling og miljø (18)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Norske selskaper investerer i land med svært ustabile forhold, og midt i dette uryddige landskapet stiller norske investorer krav til forutsigbarhet og investorbeskyttelse, og investorers rettigheter styrkes på bekostning av befolkningens rett til å styre sitt eget land.


Speakers
avatar for Helene Bank

Helene Bank

Spesialrådgiver i For Veferdsstaten som arbeider for å sikre velferdsgodene vi har opparbeidet oss i Norge, i tillegg til å arbeide for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller internasjonalt. Helene sitter i tillegg i koordineringsgruppa for Handelskampanjen og Attacs... Read More →
BE

Beate Ekeberg

Miljøverndepartementet
avatar for Alberto Villareal

Alberto Villareal

Var med å grunnlege REDES (Friends of the Earth Uruguay). Han har arbeidet mye med miljø- og utviklingsspørsmål og er regionskoordinator for Friends of the Earth internasjonale program på handel, miljø og bærekraft og Latin-Amerikakoordinator for Food and Water Watch. Han... Read More →


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus

Attendees (0)