Loading…
Back To Schedule
Friday, November 2 • 12:30pm - 2:00pm
Den økonomiske krisa – en marxistisk forklaring (11)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Hva er roten til den ødeleggende økonomiske krisa, som rammer folk i store deler av verden? Noen peker på markedsliberalismen, andre på økende klasseforskjeller, atter andre på bankenes makt. Hvordan forklarte Marx de økonomiske krisene?


Speakers
avatar for Roar Eilertsen

Roar Eilertsen

Daglig leder i kunnskapssenteret De Facto
avatar for Andrew Kliman

Andrew Kliman

Økonomiprofessor fra USA og forfatter av boka "The Failure of Capitalist Production"


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Sal D

Attendees (0)