Loading…
Back To Schedule
Friday, November 2 • 12:30pm - 2:00pm
Høyreekstremisme og antifeminisme (14)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

I samarbeid med Oslo Dokumentarkino vil Fett utforske antifeminisme, kvinneforakt og reaksjonære kjønnssyn innen xenofobe og/eller høyreekstreme ideologier. Vi starter med visning av aktuell dokumentarfilm og kjører påfølgende paneldebatt. Innspill fra publikum er velkomne.


Friday November 2, 2012 12:30pm - 2:00pm CET
Auditoriet

Attendees (0)