Loading…
Back To Schedule
Friday, November 2 • 10:00am - 12:00pm
Megamonopol – krisa i kapitalismen på 1-2-3 (4)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Hva er kapitalisme? Hvorfor er vekst så viktig, hva betyr fri flyt av kapital, hvordan oppstår finansbobler og hvorfor er det krise? Litt usikker på disse spørsmålene og hva de betyr? Kom på innføringsmøte med Rød Ungdom og Attac!


Speakers
avatar for Seher Aydar

Seher Aydar

Leder i Rød Ungdom


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm CET
Sal B Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Økonomisk krise og demokratiske utfordringer

Attendees (0)