Loading…
Back To Schedule
Friday, November 2 • 10:00am - 12:00pm
Fiskeripolitikk - Norge som sjømatkjempe (8)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Norge er verdens nest største eksportør av fisk. Dette gir oss et stort ansvar. Rundt årsskiftet skal regjeringen komme med en stortingsmelding om hvordan Norge skal bli verdens fremste sjønasjon. Hvordan sikrer vi at norsk fiskeripolitikk ikke ødelegger for fiskere i Sør og havets økosystem?


Speakers
avatar for Harald Sakarias Hansen

Harald Sakarias Hansen

Leder av Spire og sekretær for Handelskampanjen. Han er i tillegg kampanjeleder for Spires kampanje "Fisk for folket".


Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm CET
Torghjørnet Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Klima - miljø - mat

Attendees (0)