Loading…
Back To Schedule
Friday, November 2 • 10:00am - 12:00pm
Asylpolitikk på 1-2-3 (9)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

I forkant av stormøtet på åpenhet og antirasisme ønsker PRESS å invitere til et introforedrag om asylpolitikk. Her vil vi snakke om begrepene som brukes, samt hvem, hvorfor og hvor mange det er som søker asyl. Vi vil også berøre hvordan dagens asylpolitikk er i praksis.Friday November 2, 2012 10:00am - 12:00pm CET
Sal C Oslo Kongressenter Folkets Hus
  Åpenhet - antirasisme - asylkamp

Attendees (0)